Počasí zprvu nebylo úplně ideální, ale naštěstí déšť brzy ustal. Utvořili jsme útvar a pěším pochodem jsme ušli tam a zpět necelých 5 km. U vlastní zříceniny hradu jsme se seznámili s jeho historií a prohlédli si jeho bližší okolí. Povídali jsme si o životě ve středověku – oblékání, stravování, epidemii moru aj. Po návratu do Purkarce nás již čekali voraři (členové spolku Vltavan v dobovém oblečení) v místním vorařském muzeu. Po krátkém občerstvení jsme se tedy mohli plně věnovat výkladu.

Voraři – raději si říkali plavci, mají v Purkarci dlouholetou tradici. Spolek Vltavan byl založen roku 1902 právě na pomoc plavcům a jejich rodinám, které postihlo nějaké neštěstí – smrt či vážné zranění živitele. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o této velice fyzicky náročné profesi, kterou vykonávali pouze muži. Ženy, které zůstávaly doma, musely zastat veškerou péči o dům, hospodářství i péči o děti. Líbilo se nám, že si každý mohl nástroje k výrobě voru osahat a vzít do ruky.

V další části naší návštěvy jsem se rozdělili do skupin a postupně jsme na jednotlivých stanovištích plnily zadané úkoly, za které jsme dostaly razítko do Průkazu mladého voraře. Některé úkoly – jako plavecký kvíz či vlastní popis voru – si splníme při výuce prvouky ve škole. Omalovánky si vybarví všichni ve škole i školce. Výlet se nám všem moc líbil a zůstali bychom v milé společnosti i déle, ovšem čas k odjezdu se nachýlil a my se museli vrátit do školy.

Dana Ryšlavá, vyučující ZŠ a MŠ Žimutice

Výroba budek

Ve školní družině jsme se během května věnovali tématu – Ptáčci na našich zahradách. V pátek 3. května nás navštívil ve školní družině pan Dvořák, který nám přivezl nařezaná prkénka na ptačí budky. Děti se rozdělily na skupinky a samy si sestavily budky z několika částí. Pak kladívkem zatloukaly hřebíky tak, aby sestrojily budku do konečného stádia. Celkem děti samy ztloukly šest kusů budek. Když byly budky hotové, tak ji opět ve skupinkách děti dle své fantazie namalovaly a dozdobily (tempery, akrylové barvy, štětce, ruce). Po dokončení malby se budky přetřely lakem a nechaly se zaschnout.

Následující týden jsme opět za pomoci pana Dvořáka umístily budky do keřů na školní zahradě a do obecních stromů po obci Žimutice. Tímto, děkujeme panu Dvořákovi za pomoc. V rámci celého tvoření děti mezi sebou spolupracovaly a vzájemně si pomáhaly. Společně jsme si povídali o ptáčcích a vyhledávali si informace na internetu, jací ptáčci by se mohli uhnízdit do našich budek. Děti byly ze svých budek nadšené, vlastní výroba je velmi bavila.

Děti jednu budku darovaly vorařskému spolku Vltavan Purkarec jako dárek a poděkování za krásný program, který voraři přichystali pro děti na školním výletě v Purkarci v jejich areálu Vorařského muzea – síň tradic jihočeské voroplavby. Voraři byli velmi mile překvapeni a dojati jejich dárkem. Na podzim se děti těší, že zkontrolují, jací ptáčci se uhnízdili v jejich vyrobených budkách.

Iva Legátová, vychovatelka ZŠ a MŠ Žimutice