Škola již od prvních dnů mimořádných opatření učí on-line pomocí aplikací skype a whatsap a rodiče žáků vyšších ročníků upřednostnili právě tuto výuku před výukou prezenční. Přesto se ve škole některé dny sejdou někteří  žáci  5.ročníků, aby se připravili na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.
Žáci nižších ročníků se již velmi těšili na své kamarády i na své paní učitelky.
Škola se pečlivě připravila k nástupu žáků. Připravila nejen podrobné pokyny (včetně instruktážního videa pro děti), ale samozřejmě také hygienická opatření. Všechna opatření byla zkontrolována Krajskou hygienickou stanicí a hodnocena „jedničkou s hvězdičkou“.
Učitelky primárních ročníků nyní učí jak prezenčně, tak nadále připravují velmi kvalitní materiály pro výuku distanční. Dobrou práci odvádí i vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga, které připravují zajímavé činnosti pro odpolední část výuky.
Zároveň žáci vyšších ročníků a paní učitelky dokončují poslední kapitoly „Knížky na střídačku“ nazvané Sedmý skřítek, kterou začali psát po uzavření škol a kterou se chystají příští rok vydat.

Eva Hnudová, ředitelka školy