Jsou brněnským unikátem a jejich křehká krása každoročně přitahuje stovky návštěvníků. I letos kvetou na Kamenném vrchu koniklece, k vidění je několik desítek tisíc trsů. Kvůli covidu a nemožnosti vyrážet na vzdálenější místa ale v těchto týdnech vyrazilo k rostlinám neúměrné množství lidí. „Počty návštěvníků každým rokem rostou. Jsme rádi, že lidé do přírody chodí, ale má to i své negativní dopady. Zvýšená koncentrace lidí si bohužel vybírá svou daň v podobě zničených cest a poškozených konikleců. Mnohým lidem chybí pokora a ohleduplnost. Dokážou pro jednu fotku pošlapat desítky konikleců, které následně hynou," upozornila ředitelka kanceláře Rezekvítku Tereza Žižková.

Pokud lidé své chování nezmění, může se stát, že v dalších letech už fialové květy na Kamenném vrchu nenajdou. „Už teď můžeme říct, že koniklece jsou ve vážném ohrožení. Pokud se situace nezmění, tak se může stát, že o koniklece nebo jejich podstatnou část do pár let přijdeme," řekl Vilém Jurek z Rezekvítku, který má na starosti péči o rezervaci Kamenný vrch.

Lidé podle Žižkové a Jurka například vstupují mimo vyšlapané cesty. „Cesty postupně erodují, čímž se obnažují ostré kameny a po dešti se tvoří kaluže. Návštěvníci tyto překážky obchází a vyšlapávají si nové cesty nebo rozšiřují ty stávající," popsala situaci Žižková.

Odborníci se koniklece snaží chránit například postavením dřevěných zábran. Kvůli současnému náporu návštěvníků navíc obnoví hlídky dobrovolníků. Průvodci budou návštěvníky upozorňovat, jak se mají chovat. V případě potřeby také vážnější prohřešky oznámí městským či republikovým policistům. Zároveň se od průvodců ale návštěvníci dozví i odpovědi na své otázky ohledně koniklecové louky.