Rakousko

Rakouská energetická soustava má mnoho podobností s českou, co se týče distribuční sítě a zákonů týkajících se energetiky. Země podle odborníků nabízí vhodné ekonomické a geografické podmínky pro rozvoj komunitní energetiky, včetně fotovoltaických elektráren a obnovitelných zdrojů energie na venkově.

close Seriál Deníku: Komunitní energetika info Zdroj: Deník zoom_in Seriál Deníku: Komunitní energetika „Tamní model přináší spotřebitelům nižší ceny energií a chrání je před kolísáním na energetických burzách. Sdílená elektřina je osvobozena od daně z elektřiny, daně z přidané hodnoty (DPH) a poplatku na podporu obnovitelných zdrojů energie, což zvyšuje atraktivitu komunitní energetiky,“ tvrdí právník Matouš Pchálek z advokátní kanceláře endors.

Rakousko také poskytuje slevy na distribuční poplatky komunitám, které sdílejí elektřinu na krátké vzdálenosti. Slevy se liší podle typu energetického společenství, a to od 28 do 64 procent.

Novela energetického zákona, která umožní sdílení elektřiny, představuje revoluci:

V Rakousku existují čtyři hlavní typy energetických společenství: společně jednající skupiny zákazníků/spotřebitelů, lokální energetická společenství, regionální energetická společenství a občanská energetická společenství. Tato společenství využívají chytré elektroměry, které měří spotřebu energie v krátkých intervalech. Mají umožnit spravedlivé rozdělení sdílené elektřiny.

Německo

V Německu je provoz energetických společenství na širším geografickém základě stále v nedohlednu. Existuje ale koncept známý jako Mieterstrom, který podporuje kolektivní samospotřebu v rámci jednoho bytového domu. „Mieterstrom model umožňuje provozovatelům obnovitelných zdrojů energie prodávat elektřinu majitelům bytových jednotek nebo nájemníkům v domě, který se nachází v bezprostřední blízkosti zdroje,“ popsal Pchálek.

Komunitní energetika v Česku a novela energetického zákona:

| Video: Youtube

Podle něj to znamená, že elektřina se spotřebovává lokálně, což mimo jiné snižuje závislost na veřejné distribuční síti, jejíž využití v tomto modelu není povoleno.

Francie

Ve Francii platí geografické omezení - odběrná místa či zdroje obnovitelné energie mohou od sebe v městské zástavbě ležet nejdále dva kilometry, na venkově dvacet kilometrů. V zemi však čelí výzvě týkající se slev na distribučním poplatku. Navzdory minimálnímu využití přenosové soustavy komunitními energetickými společenstvími se neposkytují slevy na distribučním poplatku, což snižuje jejich ekonomickou přitažlivost pro obyvatele.

„Toto opatření může negativně ovlivnit motivaci lidí k účasti v komunitní energetice,“ upozornil Pchálek.

V Česku se po letech stagnace znovu staví větrné elektrárny. Tu v moravském Rozstání financovali společně místní lidé:

Zajímavé jsou podle něj tamní modely financování komunitních energetických projektů jako crowdfunding (větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce) nebo leasing elektráren. Tyto nástroje mohou poskytnout potřebný kapitál pro budování obnovitelných zdrojů energie a motivaci pro zapojení se do komunitní energetiky.

Správné rozdělení? Klíč k úspěchu

Zásadním prvkem pro úspěch energetických společenství a pro motivaci k lokální spotřebě elektřiny je podle expertů správné nastavení takzvaného alokačního klíče. „Vyjadřuje procento a způsob rozdělení elektřiny, kterou ze společného zdroje odeberou jednotlivé domácnosti, respektive odběrná místa,“ vysvětlil právník z endors.

Vše o distribuci elektřiny:

| Video: Youtube

Inspiraci v tomto ohledu mohou čeští zákonodárci dokončující podobu legislativy pro zavedení komunitní energetiky hledat například ve Francii nebo v Portugalsku. „Tyto země umožňují volbu mezi různými metodami alokace elektřiny, včetně statických, dynamických a kombinovaných klíčů. Francouzský model dokonce dovoluje společenstvím vybrat si vlastní specifickou metodu, pokud to distribuční systémové podmínky umožňují. Tato flexibilita může hrát klíčovou roli v podpoře rozvoje komunitní energetiky,“ doplnil Pchálek.

close Seriál Deníku: Komunitní energetika info Zdroj: Deník zoom_in Seriál Deníku: Komunitní energetika Komunitní energetika
Sdílení elektřiny v Česku už dala vláda zelenou, podle plánu bude reálné v příštím roce. Komunitní energetika přinese velkou změnu pro domácnosti, instituce i obce. Výsledkem mají být nižší výdaje za energie a zvýšení energetické nezávislosti. Vše důležité k tématu Deník osvětlí v novém seriálu. Jednotlivé díly najdete na www.denik.cz.