Zapojilo se do něho 314 respondentů, z nichž 214 dotazník vyplnilo elektronicky na internetu, a zbylá stovka odpovídala osobně. Šlo o širokou veřejnost, zákazníky i nezákazníky teplárny, obyvatele krajské metropole i okolí. Skoro polovina z nich uvedla dálkové teplo jako používaný způsob vytápění a ohřevu užitkové vody. Čtyři pětiny si pak firmu vybavili jako dodavatele tepla ve městě.

„Na základě vyhodnocení odpovědí lze konstatovat, že lidé teplárnu vnímají jako tradiční a fungující podnik ve vlastnictví města České Budějovice, který dlouhodobě zajišťuje komfortní dodávky tepla a poskytuje spolehlivý zákaznický servis,“ shrnuje pozitivní výsledky průzkumu Dagmar Škodová Parmová, děkanka fakulty.

Průzkum ale upozornil i na rezervy. „Téměř 70 procent respondentů uvedlo, že se zajímají o ekologické aktivity ve svém okolí. Proto nás překvapilo, že si příliš nevšimli pozitivních dopadů investic a opatření teplárny, která přispívají k reálnému zkvalitňování životního prostředí ve městě. To je jistě prostor ke zlepšení, jak v zefektivnění komunikace, tak samozřejmě v dalším pokračování našich rozvojových aktivit,“ doplnil Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva společnosti.

Ta rostoucí zájem lidí o ekologii pokládá za dobrou zprávu. Potvrzuje se tak i smysl a společenský přínos centrálního zásobování teplem a související kogenerační výroby elektřiny. „A také našich rozhodnutí snížit postupně spotřebu uhlí, rozšířit palivový mix a modernizovat distribuční soustavu a provozy,“ uvedl Tomáš Kollarczyk.