Na volební Valnou hromadu KFS Jihočeského kraje bylo pozváno 70 delegátů, 35 za komoru OFS a 35 za komoru oddílů (11 z KP, 12 z týmů I.A třídy a 12 z týmů I.B třídy).

O post předsedy KFS Jihočeského kraje se ucházeli tři kandidáti. Stávající předseda ing. Jan Jílek a jeho vyzyvatelé Mgr. Vladimír Karmazín a ing. Tomáš Pintér. Na čtyři místa do VV za komoru oddílů kandidovali (podle abecedy): Václav Albrecht, Jiří Hrbáč, Jan Jílek, Vladimír Karmazín, Petr Mach, Pavel Mašek, Karel Musil, Albert Oláh, Lukáš Pávec, Tomáš Pintér, Petr Řehoř, Josef Šafránek, Libor Šolc, Alois Švarc a Karel Vácha. Za komoru OFS kandidovali na čtyři místa (podle abecedy): Marek Černoch, Jan Dvořák, Zdeněk Kemény, Petr Mach, Roman Šimek a Libor Šolc. Na tři místa do ORK kandidovali (dle abecedy): Ondřej Flaška, Jiří Iral, Jiří Kubeš, Anna Matějková, Ladislav Novotný, Ilona Řimnáčová, Lubomír Skála a Josef Žižka.

Zprávu o činnosti a hospodaření KFS podal stávající předseda Jan Jílek. "Děkuji všem za dobrou práci, kterou všichni pro jihočeský fotbal udělali, všem klubům i všem jednotlivcům. Bylo mi ctí se všemi posledních osm let spolupracovat," v krátkosti uvedl Jan Jílek.

Zprávu Odvolací a revizní komise KFS Jihočeského kraje přednesl předseda komise Tomáš Hajdušek. Ve svém vystoupení vysvětlil některé "kauzy", které v uplynulém období komise projednávala.

Zprávu Mandátové komise přednesl její předseda Alois Švarc. Dle jeho sdělení jsou na Valné hromadě KFS přítomni všichni pozvaní delegáti jak za komoru okresních fotbalových svazů, tak za komoru oddílů. Účast delegátů je tak stoprocentní.

Všichni tři kandidáti na předsedu KFS využili možnosti oslovit delegáty od řečnického pultu. Prvním byl stávající předseda KFS Jan Jílek, po něm Vladimír Karmazín a na závěr Tomáš Pintér.

Předseda Volební komise Jiří Pečenka vysvětlil volební proceduru a delegáti VH se vydali do volební místnosti. Začala volba předsedy KFS Jihočeského kraje.

Fotogalerie: Volby KFS - volení

Předsedou Jihočeského KFS se hned v prvním kole stal Tomáš Pintér. Získal 40 hlasů. Jan Jílek získal 28 hlasů, Vladimír Karmazín 2 hlasy.

"První dojmy po volbě? Je to oddechnutí, bylo to dlouhé a náročné. Jsem si vědom mandátu, který jsem dostal a bude před námi hodně práce. Jsme na to s mým týmem připraveni," uvedl ihned po zveřejnění výsledků voleb nový předseda Tomáš Pintér.

Máme za sebou první kolo volby do výkonného výboru, které bylo i posledním. Za komoru oddílů byli zvoleni Jan Jílek (24 hlasů), Petr Mach (21), Karel Musil (25) a Karel Vácha (19). Za komoru OFS byli do VV zvoleni Marek Černoch (28), Jan Dvořák (28), Zdeněk Kemény (33) a Roman Šimek (29).

O složení Odvolací a revizní komise hlasovao 68 delegátů a své hlasy rozdělili takto: Ilona Řimnáčová (65), Ladislav Novotný (58), Josef Žižka (53), Ondřej Flaška (43), Jiří Kubeš (37). Prvním náhradníkem byl zvolen Lubomír Skála.

Nově zvolený předseda KFS Tomáš Pintér pohovořil o hlavních bodech, které budou v jeho práci prioritou.

close Tomáš Pintér. info Zdroj: Deník/Vladimír Klíma zoom_in Tomáš Pintér.

"Chtěl bych se soustředil na finanční zdroje. Hlavně směrem z vedení FAČR směrem dolu. Peněz chodí moc málo a věřím, že společně s okresy a kraji vyvineme na vedení svazu tlak, aby jich bylo více. Ale jedná se i o externí zdroje. I zde máme dobré signály, že pokud opravdu dojde ke změně a fotbalové prostředí se narovná, máme připravené sponzory, kteří do to půjdou," uvedl na začátek nový předseda a pokračoval: "Důležitým bodem je samozřejmě mládež. Rozvoj mládežnické základny se také odvíjí od již zmíněných zdrojů. Když jsme objížděli okresy a kluby, tak jsme slyšeli, co všechny nejvíce pálí. Je to mládež, pomoc trenérům, jejich vzdělávání, ukázky létajících trenérů. Všichni by na to rádi slyšeli a rád bych to ještě zintenzivnil."

Mezi kluby vždy nejvíce rezonuje téma rozhodčí. I touto otázkou se chce Tomáš Pintér zabývat. "S novými členy Výkonného výboru bych chtěl najít schodu na osobě, která bude předsedou komise rozhodčích. Aby to byl člověk, který by byl respektován všemi okresy a ideálně i všemi kluby. Aby měl silný mandát na celé čtyři roky. To je jeden ze stěžejních bodů, který trápí drtivou většinu klubů," doplnil Tomáš Pintér.