Kromě tohoto otevřeného okna se v amatérském fotbale přestupuje od prvního června do prvního týdne v září a poté v zimním období od prvního ledna do prvního týdne v dubnu. „Pokud o někoho stojíte v průběhu soutěže, tak přidáte třeba nějakou tisícovku k tabulkové hodnotě. Tam už je ale nutná dohoda klubů. Většina přestupů se však odehraje právě v červnu,“ zopakuje.

Tabulkové hodnoty jsou odstupňované úrovní soutěže a také věkem hráče. Za fotbalistu z krajského přeboru ve věku 19 – 23 let zaplatíte třicet tisíc korun, ve věku 24 – 29 let 24000 Kč, 30 – 33 let 18000 Kč a hráči nad 33 let už přestupují ve všech soutěžích zdarma. V okresním přeboru činí hodnoty za hráče podle věku deset, osm a pět tisíc korun.

Žádní agenti nebo zprostředkovatelé přestupů se v amatérském fotbale nevyskytují. „Pouze se u nás v kraji vyskytuje několik agentů, kteří na této úrovni shánějí hráče do Rakouska. Ti si většinou jako odměnu nechávají jeden hráčův plat,“ doplňuje.

Pintér je nejen předsedou krajského svazu, ale také dlouholetým hráčem Plané, která nastupuje v 1. A třídě. „U nás jdou přestupy podle tabulek. Ale před pár lety jsme prodali Martina Tomana do Husince za sud piva. Stěhoval se tehdy někam na Prachaticko, tak jsme se takhle domluvili,“ nabízí úsměvnou historku.