Okresní fotbalový svaz Č. Budějovice a společnost Český trávník, s.r.o. se společně budou starat o kvalitu trávníků.

Za českobudějovický okresní fotbalový svaz podepsal dokument předseda Libor Šolc, za Český trávník stvrdil smlouvu svým podpisem majitel Michal Štecher. Během čtyř let se rozpočet okresního fotbalu postupně rozroste o šestimístnou částku.

„Jsem nesmírně rád, že se nám podařilo domluvit na formě spolupráce. Smlouva o podpoře okresního svazu je nastavená na čtyřleté období. Získané finance nám pomohou v realizaci připravovaných projektů a uvedení je ve fotbalový život,“ potěšilo Libora Šolce.

„Velký bonus spolupráce vidím také v možnosti využít fundované odborníky z Českého trávníku ve formě pomoci všem oddílům na Českobudějovicku. Ať už třeba formou konzultace nebo prováděním řadou regeneračních úkonů na sportovních kolbištích,“ dodal předseda OFS České Budějovice.

Pavel Nohava, obchodní zástupce společnosti Český trávník, očekává od úzké spolupráce ještě větší propojení s místními fotbalovými kluby, kterým se budou snažit nabídnout kompletní servis ohledně trávníku. „Okresní fotbalový svaz vnímáme jako spolehlivého partnera a předpokládáme dlouhodobou oboustranně úspěšnou spolupráci,“ poznamenal Nohava za společnost, která má za sebou více než 1 000 úspěšných projektů nejen v České republice.