Fotbalová reorganizace je tady. A bude to fotbalová revoluce. Ve speciální tištěné příloze Deníku se jí budeme věnovat detailněji.

Podnět ke změně dala Komise pro regionální fotbal Fotbalové asociace České republiky, kterou tvoří všichni předsedové krajských fotbalových soutěží v Česku. V čem tedy návrh komise spočívá? Řídící komise pro Čechy, resp. Moravu by spravovaly třetí a čtvrtou ligu, krajské svazy pátou a šestou ligu, a nakonec okresní svazy sedmou a osmou ligu.“

Některé soutěže získají nové názvy. V návrhu pro třetí ligu jsou jedna skupina na Moravě a jedna v Čechách po šestnácti týmech. V současnosti přitom jsou v Čechách skupiny dvě, na Moravě sice jedna, ale pro změnu s osmnácti celky.

O jednu úroveň soutěží by přišly krajské soutěže. „Došlo by ke zrušení I. B třídy. Bylo pak na každém krajském svazu, aby navrhl, jak u něj pátá a šestá liga budou vypadat.“

Ve speciální příloze Deníku nabídneme ohlasy trenérů z jihu Čech. Co říkáte reorganizaci soutěží vy?