Má za to, že spravedlnosti stále nebylo učiněno zadost. „Pořád čekám, jaké z toho svaz vyvodí závěry. Nejsme pomstychtiví, ale tohle si rozhodčí nemohou dovolit. Musejí vědět, že když poruší pravidla, budou tvrdě potrestáni. Třeba doživotním zákazem činnosti,“ zlobil se před několika dny šéf hlubocké TJ Karel Vácha starší.

Komise se případem zevrubně zabývaly. Přesto měl Vácha podle svých slov pocit, jako kdyby se někdo snažil aféru ututlat. „Jedná tak, aby zmírnil naše rozhořčení a nepopudil si proti sobě ty rozhodčí, kteří nemají čest a morálku,“ myslel si Vácha.

„Rozhodně nic nechceme zamést pod koberec, budeme se tím zabývat,“ oponoval šéf Komise rozhodčích JčKFS Václav Maroušek.

Jak by celá kauza měla dopadnout, aby Hlubočtí cítili zadostiučinění? „Představuji si, že při jednání komise rozhodčích bude rozhodčí potrestán dlouholetým trestem a komise delegátů potrestá i delegáta za špatné posouzení zápasu. Našim hráčům, kteří se něčeho dopustili, udělí spravedlivé tresty a ostatní budou osvobozeni. A nebudeme na tom tratit finančně, protože jsme museli uhradit všechny příslušné poplatky a ještě tisíc korun, aby disciplinárka věc prošetřila,“ říkal Karel Vácha.

Zmírnění původních trestů od DK, které prý Váchovi připadaly „poměrně tvrdé“, provedla odvolací a revizní komise minulý týden.

Ale Hlubocké tím neumlčela. „Viníci potrestáni nejsou a poškozený trpí,“ upozorňoval vehementně Vácha na to, že sudí Krčín dosud měl jen pozastavenou činnost. „Tři naši hráči nesměli hrát v Týně, a že se tam vyhrálo, naši zlobu zmírnilo. Jinak následky z utkání s Bavorovicemi mohly být v Týně i v Dražicích větší,“ poznamenal předseda tělovýchovné jednoty.

Materiál k prostudování dodala komisím Hluboká, která zakoupila profesionální videozáznam od společnosti RTA. Ta vyrobila z derby příspěvek do hlavního sportovního zpravodajství na Nově.

Na pohřbu internacionála Františka Veselého si manažer oddílu Mádl vyjednal schůzku s předsedou ČMFS Ivanem Haškem. Z Hluboké se za ním vydala do Prahy celá delegace, nejužší vedení oddílu: předseda Brašnička, manažer Mádl, trenér Vácha mladší i jeho otec, jenž šéfuje TJ. „O našem případu už věděl,“ tvrdí starší z Váchů. „Podíval se na video, ověřil si informace i u nás u lidí v kraji. Sporné momenty viděl a dal nám za pravdu. Řekl, že utkání bylo tendenčně řízeno, ale on že není od toho, aby případ posuzoval, protože stanovy mu nedovolují do toho vstupovat. Ale to my věděli. Chtěli jsme s ním konzultovat, jak postupovat,“ tvrdí Karel Vácha starší.

Šéf svazu si během schůzky také vyslechl hlubocké připomínky a náměty. „Masová přítomnost delegátů na zápasech je podle nás zbytečná,“ pověděli prý například hosté Haškovi. „Delegáty bychom mohli známkovat my – kluby jsou dost vyspělé, samy mají zájem na tom, aby je pískali ti nejlepší rozhodčí.“

Komise rozhodčích měla v pondělípřed sebou na stole právě případ Krčín. A také jasná stanoviska kolegů z dalších komisí. Večer se mělo rozhodnout. „Mám jasno, ale nerad bych něco ventiloval dřív, než zasedne a rozhodne celá komise,“ uvedl odpoledne předseda Václav Maroušek. V úvahu připadal trest pro Krčína i rozpuštění celého sboru rozhodčích.

Na jaře by v ní hříšník už nemusel mít místo.