Většina oddílů na volební valné hromadě podpořila Jiřího Kureše.

Staronový šéf povede Okresní fotbalový svaz České Budějovice až do roku 2017. V tajné volbě získal 33 hlasy, zatímco jediný jeho protikandidát Jaroslav Buřič 19.

Valná hromada se protáhla na tři a půl hodiny. Kureš obsáhle zhodnotil práci všech komisí v uplynulém tříletém období. Největší výhrady měl ke komisi rozhodčích, kde vysvětlil absence jejího předsedy Miroslava Lysiny pracovním zaneprázdněním. Nicméně podotkl, že zejména díky agilním členům komise Karlu Horovi a Karlu Fraňkovi kluby v praxi zřejmě nedostatky vůbec nezaznamenaly.

Jiří Kureš při hodnocení otevřeně a dopodrobna vysvětlil, jak vznikl problém v komisi rozhodčích, a hned zkraje tím vzal vítr z plachet svým oponentům, kteří hledali Achillovu patu dosluhujícího předsedy.

V diskusi poměrně ostře vystoupil předseda fotbalistů SK Mladé Petr Lískovec. Kritizoval vedení OFS za to, že prý neshání prostředky v soukromém sektoru. Navíc označil za manažerskou chybu, když Jiří Kureš nezareagoval na události v komisi rozhodčích výměnou Miroslava Lysiny. Na to Kureš odvětil, že volba nového šéfa komise, člena výkonného výboru, by znamenala svolání mimořádné valné hromady. „K tomu nebyl důvod, protože žádný velký problém nenastal."

Odmítl i další Lískovcovu poznámku, že fotbal málo bojuje o mládežníky s jinými sporty v čele s florbalem. Pouze osm týmů v okresním přeboru starších žáků označil činovník Mladého za ostudu Českobudějovicka. Kureš se  neméně rozhodně ohradil: „Já nebudu chodit rodit děti, když nejsou. To těžko ovlivníme," uvedl s tím, že v mnoha jiných okresech jsou soutěže obsazeny ještě hůře.

Hosté valné hromady v diskusi sice svého favorita přímo nejmenovali, za mikrofonem se mihli jen krátce, ale naznačovali, že přišli podpořit spíše dosavadního předsedu Kureše.

První muž jihočeského KFS Milan Haškovec popřál všem delegátům šťastnou ruku při volbě. Šéf jedné z krajských komisí Tomáš Hajdůšek nabádal: „Volte člověka, který slibuje práci, nikoli místa v komisích."  A člen výkonného výboru KFS Josef Žižka jej doplnil: „Zvolte toho nejlepšího předsedu, jakého můžete mít."  František Bostl z ČBSTO přítomné ujistil: „Spolupráce s VV OFS je dobrá."

Některé kluby odkryly karty předem. Pro Jiřího Kureše se vyslovily Borovany, Dříteň, Srubec, Roudné a Bavorovice, když ho oficiálně navrhly na předsedu. Zatímco Olešnice, Boršov, Černý Dub, Nové Hrady, Planá a Ledenice poslaly návrh se jménem Jaroslava Buřiče.

Dlouholetý funkcionář okresního svazu, Sokola Olešnice a také rozhodčí věděl, že musí přesvědčit další. Ve své kandidátské řeči – oba muži měli pětiminutový limit – prohlásil, že do volby se rozhodl jít díky avizované podpoře nadpoloviční většiny klubů, byť si jejich hlasy nemohl být z logiky tajné volby jist: „Slibem totiž nezarmoutíš," konstatoval Jaroslav Buřič a volal po změně: „Toho, co by se mělo zlepšit, je hodně. Záleží na vás, klubech, zda jste spokojeny, nebo si přejete posun k lepšímu. Jsme na začátku volebního období a mé přání je jít do toho nového s novými lidmi,"  uvedl.

Ve své řeči neváhal vyjmenovat „své koně" na listině kandidátů na místo ve výkonném výboru. Ve volbě z nich jako jediný uspěl Jan Čapek, jenž dostal nejvíce hlasů ze všech: jeho jméno figurovalo na 45 z 52 platných odevzdaných lístků.

Zvoleni byli s přehledem i Jiří Kubeš (44), Ladislav Bernát, Libor Šolc, Luboš Dudek a jako šestý nově bavorovický Karel Franěk (37).

Dostatečný počet hlasů nedostali z desítky uchazečů Josef Šafránek (21), František Šváňa, Jan Klimek a Alfréd Krenauer, které Jaroslav Buřič vedle Čapka doporučil: „Jsou to lidé, kteří rozumí fotbalu a svou znalostí pravidel a soutěžního řádu jsou zárukou kvalitní práce," dal jasně najevo, koho by si případně přál mít po svém boku. Leč u klubů nenašel pochopení.

Nové vedení nejpozději 7. února zveřejní složení jednotlivých komisí. Pouze revizní komise je daná, delegáti na závěr odsouhlasili všechny tři nominované: Jana Frantíka, Martina Smrčka, Milana Ferebauera.

Fotbalový okres dal na valné hromadě najevo, že si na svazu nepřeje zemětřesení, přesto by se část klubů  (ta menší) změnám nebránila. S výjimkou mládského předsedy Petra Lískovce ale své připomínky nikdo veřejně neformuloval, i když k tomu předseda Jiří Kureš před svým znovuzvolením jasně vybízel.

Staronový šéf OFS České Budějovice jako mnohokrát v minulosti zopakoval, jaké poslání má v jeho očích výkonný výbor se svými komisemi. „Jako řídící orgán by měl všechny kluby v okrese nejen řídit, ale především pro ně zajišťovat jakousi servisní organizaci, a tím pro jejich fotbalovou činnost vytvářet co nejoptimálnější podmínky," sdělil Jiří Kureš a kvitoval, že klidné prostředí bez velkých excesů funkcionářům svazu v uplynulém období situaci ulehčilo.