Vedle současného člena výkonného výboru Josefa Žižky, jenž svůj záměr vystřídat Milana Haškovce v čele svazu už oznámil, chce na funkci předsedy JčKFS kandidovat i prvoligový rozhodčí Jan Jílek z Holašovic.

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl stát se šéfem jihočeského fotbalu?

Před několika měsíci se na mě obrátilo několik lidí, kteří jsou činní v rámci krajského fotbalového svazu, zda bych nepřijal kandidaturu na předsedu tohoto svazu. Já samozřejmě monitoroval situaci v jihočeském fotbale a zvažoval své naděje. Nakonec jsem se rozhodl tuto kandidaturu přijmout a rozhodl se o funkci předsedy svazu usilovat.

Co dosavadní předseda svazu Milan Haškovec? Pro další období už kandidovat nebude?

Pokud vím, chce ve fotbalovém hnutí v kraji být nadále aktivní, zda ale hodlá kandidovat na předsedu, to nevím. Má kandidatura s jeho rozhodnutím nijak nesouvisí.

Ani nemáte přehled o vašich možných protivnících?

Vím, že zájem kandidovat na předsedu projevil i pan Žižka.

Sondoval jste, jakou podporu byste v jednotlivých okresech a klubech, jejichž delegáti budou předsedu i další funkcionáře krajského svazu volit, mohl mít?

Na konferenci bude k dispozici sedmdesát hlasů, z toho pětatřicet v komoře okresů a pětatřicet v komoře klubů. Okresní konference už proběhly a mně do této chvíle vyslovily podporu tři okresy, a to Písek, České Budějovice a Jindřichův Hradec. S dalšími okresy ještě chci o jejich možné podpoře jednat. I některé kluby jsou nakloněny tomu, abych o funkci usiloval, jednotlivě jsem ale terén v tomto směru nijak nemapoval. Chtěl bych s kluby zvolit jednotnou formu komunikace.

S jakou hlavní myšlenkou do voleb půjdete? Čím ve své kandidátní řeči na valné hromadě chcete delegáty oslovit?

Prvním mým přáním bude situaci v jihočeském fotbale uklidnit a celé hnutí sjednotit. Přál bych si, aby se krajský fotbal víc semkl. Což znamená dostat víc dohromady okresy i kluby. Vystupovat jednotně i při komunikaci s Fotbalovou asociací České republiky.

I ve fotbale asi platí známá moudrost, že o peníze vždycky jde až v první řadě…

Jistě, fotbal v tomto směru není výjimkou. Absolvoval jsem jednání s klíčovými donátory krajského fotbalového svazu a třeba Jirka Smrž slíbil, že pokud budu zvolen, půjdou finanční prostředky do kraje a přes kraj i dál do klubů. Dal najevo, že v případě mého zvolení bude s krajem dál spolupracovat.

A nějaké konkrétní věci, jimiž byste chtěl kluby oslovit?

Například bych chtěl zrušit pokuty za chybějící družstva mládeže.

Jenže právě tyto manipulační poplatky fungovaly jako metla, která oddíly nutila s mládeží pracovat. Když teď nad nimi nebude viset hrozba pokuty, nevykašlou se na mládež úplně?

Chtěl bych zajistit, aby peníze byly právě pro trenéry a pro ty, kteří s mládeží pracují. Prostě dneska je doba, kdy se nic zadarmo nedělá. Když mám jako klub zaplatit deset tisíc pokutu za chybějící družstvo mládeže, tak by bylo lepší, abych těch deset tisíc dal někomu, kdo se o tu mládež bude starat. A i ze svazu by peníze měly jít právě tam, kde budou s mládeží dobře dělat. Na to bych se snažil finanční prostředky hledat.

Jenže kde?

Třeba na obcích. Vypůjčil bych si výrok Jiřiny Jiráskové, že kde se na vesnici nehraje fotbal, tam chcípl pes… Proto bych podporu hledal přes obce, přes jejich starosty. Vím, o čem mluvím, i já jsem v takové obci starostou.

Nemáte pocit, že zájem o fotbal i mezi dětmi na jihu Čech stále více upadá?

Já mám kluka v Dynamu. V družstvu těch nejmenších. Na vlastní oči jsem se tudíž mohl přesvědčit, jak obrovský problém je i v Dynamu, největším a nejlepším klubu na jihu Čech, sehnat do týmu dvacet kluků. A to bez jakékoli selekce. Že by si vybrali jen ty nejtalentovanější, neplatí. I v Dynamu brali každého, kdo tam přišel. Každou nohu, každou ruku. A jak to znám od nás z Jankova, podobně je tomu i na vesnici.

Proto zřejmě měl krajský svaz loni potíž naplnit počty družstev v I. A třídě žáků…

Přesně tak. Já si myslím, že jednou z cest, jak počet družstev mládeže navýšit, anebo aspoň zamezit dalšímu úbytku, je zavedení střídavého startu. Šest dětí je v Jankově, šest dejme tomu v Lipí, tak je dáme dohromady a je tu nové družstvo. Jde mi o to, aby manšafty neubývaly proto, že nemají dost dětí. Zařídit, aby na nižší úrovni se mohly i jednotlivé kategorie prolínat. S tím souvisí i to, že bych chtěl zavést možnost střídavého startu i do soutěží mužů. Začít na okresní úrovni a zkusit ve čtvrté a třetí třídě, jak by to fungovalo.

Když už jste zmínil svou funkci starosty, nemáte trochu strach, jak byste to vše skloubil dohromady? Jak byste to stíhal?

Samozřejmě, že jsem i tuto stránku věci důkladně zvažoval. Já ale nejsem uvolněný starosta, takže na obci nesedím. Pro úřadování v obci mám výkonnou složku, zatímco já se starám o reprezentaci obce, shánění dotací a podobné záležitosti.

Také ale jste aktivním rozhodčím, a to na té nejvyšší prvoligové úrovni…

Také o tom jsem přemýšlel a navíc i s mnoha lidmi na tohle téma hovořil. Naopak by se role svazového funkcionáře a prvoligového rozhodčího daly spojit. Jednou týdně máme za povinnost jezdit do Prahy na Strahov na semináře a praktická cvičení, takže při té příležitosti bych mohl na svazu řadu věcí projednat a dojednat. A že bych si nenašel dvakrát do roka čas na to, abych si sedl s kluby a pohovořil si s nimi o tom, co je trápí a pálí, obavy taky nemám. Totéž platí na jednání s okresy.

Co byste chtěl změnit ve fungování svazových orgánů či jednotlivých komisí?

Myslím si, že ve výkonném výboru by neměli být lidé, kteří jsou zodpovědní za komise. Do čela komisí by měl výkonný výbor jejich předsedy jmenovat, aby v případě, že nebudou odvádět dobrou práci, je bylo možno okamžitě odvolat. Tato možnost totiž u zvolených členů výkonného výboru není.

Už máte okruh lidí, s nimiž byste chtěl ve výkonném výboru být?

Všichni vzejdou z demokratických voleb, já osobně bych si ale přál, aby tam byli i předsedové okresních svazů, anebo jejich zástupci, aby se usnadnil přenos informací mezi krajem a okresy. To považuji za lepší, než aby do okresů jezdil předseda a tam přednášel a přesvědčoval.

Zdá se, že plánů, záměrů a úmyslů, co a jak v jihočeském fotbale dělat, máte spoustu. Co když ale na krajské konferenci neuspějete?

Nestane se vůbec nic, život půjde dál. Předseda fotbalového svazu v kraji je dobrovolná funkce, ze které plynou jen nějaké povinnosti a závazky. I když zvolen nebudu, dál budu krajskému fotbalu dle svých možností a schopností k dispozici.