Galerie: Celibát

Zrušení celibátu by do řad římskokatolické církve jistě přivedlo nové, mladé členy. Celibát byl mezi kněžími dlouho tabuizován, dnes se o něm začíná hovořit i v rámci církve. Také v katolické církvi se ale najdou lidé, kteří život bez manželství a sexu považují za přežitek i příčinu nedostatku farářů. Římskokatolická církev pokládá celibát za oběť Bohu, která umožňuje kněžím soustředit se pouze na jejich povinnosti. Mluví se i o tom, že někteří kněží v celibátu žijí sexuálním životem a někteří mají i stálé partnerky či milenky, například hospodyně. Celibát je chápán jako jakási oběť Bohu a kněžství jako specifický posvátný úřad. Zdrženlivost v sexu a nemožnost uzavírat sňatky je jedním z rozdílů mezi římskokatolickou a řeckokatolickou církví, i dalšími východními či protestantskými církvemi, jejíž členové celibát dodržovat nemusí. Celibát odhání od církve kněžský dorost. Obálka knihy Huberta Wolfa Celibát