1/1

Ochotníci z Trhových Svinů hráli představení Charleyova teta v roce 1966 s významným hostem Lubomírem Lipským (uprostřed).

Ochotníci z Trhových Svinů hráli představení Charleyova teta v roce 1966 s významným hostem Lubomírem Lipským (uprostřed).

Zdroj: Archiv Ochotnického divadla Otta Schwarzmüllera