Galerie: Giordano Bruno, Mikuláš Kopernik, Galileo Galilei a inkvizice

Giordano Bruno na obraze z roku 1578 Mikuláš Kopernik Mikoláš Kopernik na romantickém plátně Jana Matejka z roku 1876 Papež Klement VIII. patřil k zapřísáhlým Brunovým nepřátelům Mozaika s vyobrazením papeže Klementa VIII. (1536 až 1605) Brunův následovník Galileo Galilei na obraze Domenika Tintoretta Portrét Galilea Galilei z roku 1636 od Justa Sustermanse Galileo Galilei před inkviziční komisí. Podobné komisi čelil i Giordano Bruno, na rozdíl od Galilea neodvolal Vlevo praporec španělské inkvizice, s níž měl problémy i Giordano Bruno. Vpravo praporec inkvizice portugalské