Galerie: Pohřby v době covidu

Počty zemřelých oproti předchozím letům výrazně vzrostly kvůli koronavirové pandemii. Pohřební služby jsou i během vládních opatření v provozu, mají tedy výjimku ze zákazu poskytování služeb. Pohřeb v době covidu: Na pohřeb blízkého můžete jet i mimo okres, v němž bydlíte (na rozdíl od svatby). Musíte však účel cesty doložit, například čestným prohlášením anebo vzorovým formulářem. Pohřby se během vládních nařízení konat mohou, počet přítomných je omezen nanejvýš na 15 osob. Pohřby se během vládních nařízení konat mohou, počet přítomných je omezen nanejvýš na 15 osob. Zemřelý může být vystaven v otevřené rakvi, ovšem za předpokladu, že lékař prohlížející či pitvající tělo nebo krajská hygienická stanice nerozhodnou písemně a odůvodněně jinak. Po pohřebním obřadu nejsou v době vládních nařízení kvůli covidu povolené smuteční hostiny, a to jak v restauracích či stravovacích zařízeních, tak ani v okruhu blízkých doma. Podle statistik ministerstva zdravotnictví již na koronavirus zemřelo za rok 2021 přes 23 tisíc lidí a nyní denně přibývá dalších 100 až 200 obětí. V Česku loni podle předběžných údajů statistiků zemřelo přes 129 tisíc lidí, v průměru na den tak připadalo přes 350 zemřelých. Nárok na pohřebné ve výši 5000 korun náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte.  Pohřebné vyplácí Úřad práce v místě bydliště žadatele. Po celou dobu pohřbu musí mít všichni účastníci nasazený respirátor. Povinné jsou i rozestupy (případně rozsazení na lavicích v krematoriích). Počty zemřelých oproti předchozím letům výrazně vzrostly kvůli koronavirové pandemii.