Galerie: Národních dožínek na Živitelce se zúčastnil i premiér