Galerie: Park změní cesty a náplavku, nábřeží bude lemovat lavice, podívejte se

Akce Dukelská na řece Malše pokračuje Akce Dukelská na řece Malše pokračuje Akce Dukelská na řece Malše pokračuje Akce Dukelská na řece Malši pokračuje. Na protějším břehu dál rybáři loví. Akce Dukelská na řece Malše pokračuje Akce Dukelská na řece Malše pokračuje Práce na rekonstrukci parku Dukelská. Práce na rekonstrukci parku Dukelská. Práce na rekonstrukci parku Dukelská. Práce na rekonstrukci parku Dukelská. Rekonstrukce parku Dukelská. Vizualizace budoucí podoby. Rekonstrukce parku Dukelská. Vizualizace budoucí podoby. Rekonstrukce parku Dukelská. Vizualizace budoucí podoby