3/15

Leontýna Bea Břehovská se Radce a Patrikovi Břehovským narodila 19. 9. 2017 ve 
14.22 h s váhou 3,36 kg. Domovem Leontýny Bey budou České Budějovice.

Autor: Ilona Lonsmínová