Galerie: Železné meteority a planetesimály

Planetka 951 Gaspra, patřící mezi planetesimály, na fotografii sondy Galileo Záhadné meteority pocházejí zřejmě z rozpadu tzv. planetesimály, jednoho z malých vesmírných těles, o nichž se předpokládá, že dala vzniknout sluneční soustavě 486958 Arrokoth, první nedotčená planetesimála,  k níž se přiblížila vesmírná loď Množství planetesimál (vnitřní hnědý prstenec) obíhající kolem mladé hvězdy. Umělecká představa