Dobřejovičtí by rádi tuto oslavu spojili s přestěhováním do nové hasičárny, která by měla být otevřena ve zrekonstruovaných prostorech budovy bývalého obchodu na návsi, která v současné době nemá žádné využití. „V roce 2005 jsme slavili sto let své existence, kterou jsme zároveň spojili s oslavou padesátého výročí zavedení autobusové dopravy do Dobřejovic. Sláva to byla veliká, ale nepřálo nám příliš počasí, radost nám tehdy kazil vytrvalý déšť,“ uvedl starosta místního sboru Josef Plojhar. Ten zároveň příští rok oslaví rovných padesát let v modré uniformě.

Kozlův hasičský počin
HLASUJTE ZDE

„Máme výborného starostu, který nám jde při realizování našich akcí maximálně vstříct,“ chválí Plojhar prvního muže Hosína, pod který Dobřejovice spadají. „V současné době čítá náš sbor 66 členů a 16 dětí, které jsou moc šikovné. Pravidelně ze účastní hasičských soutěží, odkud vždy přivezou nějaký pohár. I proto bychom rádi novou klubovnu, v té současné už není ceny kam dávat,“ dodává s úsměvem starosta sboru Plojhar. Ten zároveň působí jako rozhodčí na hasičských olympiádách a je zřejmě jediným hasičem v Čechách, který se v roli rozhodčího zúčastnil už tří olympiád, ve Finsku, v Chorvatsku a letos v Ostravě. Do činnosti sboru je zapojena rovněž celá jeho rodina, dvě dcery a čtyři vnoučata. Jeden z Plojharových vnuků Jindřich Kouba, student střední školy, je navíc velmi šikovný básník, jehož verše zdobí nejen kroniku zdejšího sboru, ale je o ně zájem i ze strany republikového vedení hasičů.

A jaké plány mají dobřejovičtí hasiči na nejbližší období? Kromě zmiňovaného přestěhování do nové klubovny (které je závislé na tom, zda místní dostanou na rekonstrukci dotace) zvažují v těchto dnech nákup Avie, kterou prodávají jejich hrdějovičtí kolegové.