Soutěž je pojata jako taktické cvičení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, jehož cílem je prověřit vzájemnou součinnost a spolupráci jednotek a zároveň akceschopnost jednotek i techniky. Úkolem v rámci tohoto cvičení je vytvořit přívodní vedení z přírodního zdroje, v tomto případě přímo z řeky Vltavy, a za pomoci dálkové dopravy vody provést hasební zásah na terče. To vše za využití hasičských vozidel nebo přenosných požárních stříkaček.

Letošního cvičení ve třech kategoriích se zúčastnilo 17 družstev po sedmi závodnících.

V kategorii Jiné požární stříkačky zvítězilo družstvo ze Strážkovic před Mladošovicemi a A družstvem z Rankova.

Kategorie požární stříkačky 8 a požární stříkačky 12 měla shodné pořadí na prvních třech místech – zvítězilo družstvo z Nedabyle, druhý Sedlec a třetí A družstvo z Olešníka.

Akce jako vždy, i přes občasné přeháňky a chladnější počasí, přilákala hodně diváků a přihlížejících.

Akce svůj cíl splnila a jednotky sborů dobrovolných hasičů jsou připraveny být důstojným partnerem profesionálních hasičů při mimořádných událostech.

Ilona Hrubešová