Jeho zakládajícími členy se v roce 1950 stali Jaroslav Zítek, Jan Lust, Václav Kocina, František Janda a Josef Jiřík.

Přestože oficiálně funguje sbor po celou tuto dobu, svého znovuobnovení se dočkal na začátku letošního roku. V minulosti se místní hasiči například nezapojovali do žádných soutěží, ale letos už byli na dvou a na další dvě se chystají. „Hlavní je, že se ve vsi něco děje. Vždycky když cvičíme na návsi, vyvolá to pozdvižení. Seběhnou se děti a pozorně nás sledují,“ usmívá se velitel sboru Jiří Žižka.

Rankovský dobrovolnický sbor čítá v současné době dvacet devět členů, mezi kterými je i osm žen. Jeho starostou je Radek Bláha.

Premiérovým vystoupením Rankovských na hasičských soutěžích byla účast na klání sv. Floriána, které se konalo na náplavce v Českých Budějovicích. Druhou soutěží, do které se letos zapojili, byla ve Slavči. „Na těchto dvou soutěžích nás zastupovala dvě družstva mužů. Na konci června se chystáme vyrazit soutěžit do Trhových Svinů, kde bychom rádi měli i jedno smíšené družstvo se ženami,“ plánuje velitel sboru Jiří Žižka. Do doby červencových oslav výročí sboru plánují zdejší dobrovolníci opravit ještě kapličku a hospodu. „Tam, kde je dnes hospoda, stávala dřív hasičská zbrojnice. Stříkačka byla umístěna v místech, kde je dnes výčep,“ zmiňuje velitel sboru Jiří Žižka.

Kromě svých běžných povinností pořádají rankovští hasiči i celou řadu kulturních a společenských akcí. Minulou sobotu se zde konal například Dětský den. „Přijelo k nám asi třicet dětí z okolních vesnic. Z devíti disciplín, které jsme pro ně připravili, byly tři hasičské. Mohly si vyzkoušet například střelbu ze vzduchovky nebo kuželník,“ vysvětluje velitel sboru Jiří Žižka.

Během léta chtějí místní ještě uspořádat turnaj v kuželkách a na konci srpna pak pro děti rozloučení s prázdninami. „Rádi bychom se také letos zúčastnili vidních her na Malši,“ říká velitel sboru Jiří Žižka. V lednu nebo v únoru chtějí také místní dobrovolníci uspořádat svůj první ples. Obnovení sboru bylo podle Žižky možné především díky nadstandartní spolupráci rankovských hasičů s trhosvineským starostou Radislavem Buškem. „Vyšel nám maximálně vstříct a rozběhlo se to především díky němu. Koupil nám stříkačku, oblečení i další potřebné věci,“ nešetří Jiří Žižka slovy chvály.

Z technického vybavení disponují nyní rankovští hasiči dvěma stříkačkami – „dvanáctkou“ a „osmičkou“, kterou mají už od roku 1953. Součástí červencových oslav sboru bude i vlastní hasičská soutěž, do které se přihlásilo asi sedm okolních sborů. „Začne se ve dvanáct hodin mší svatou v kapličce. Následovat bude položení věnců u pomníku padlých a hasičská soutěž. Poté předvedou profesionálové rozřezání auta a pak už bude zábava s muzikou,“ zve zájemce velitel sboru Jiří Žižka. Podle elánu, se kterým se vrhají do příprav všichni členové sboru, lze předpokládat, že na tuto událost bude rádo vzpomínat nejen všech osmdesát šest obyvatel Rankova.

HASIČSKÝ POČIN

Sbor dobrovolných hasičů z Rankova spadá svým zařazením do kategorie JPO V. Znovuobnovení své činnosti se dočkal na začátku letošního roku, takže žádné velké zásahy za sebou v posledních letech nemá. „Za celých těch šedesát let, co tady hasiči působí, byly v obci asi čtyři požáry. Přesto jsme mívali jednou nebo dvakrát ročně svičení, aby se vyzkoušela stříkačka,“ vysvětluje velitel sboru Jiří Žižka.

Díky vynikající spolupráci s trhosvinenským starostou Radislavem Buškem dostali nyní zdejší dobrovolníci novou stříkačku, oblečení a další potřebné věci. Mohou tak vyrážet i na soutěže, do kterých se v minulosti nezapojovali.

Letos už mají za sebou první dvě a další dvě je ještě čekají. Jejich nejdůležitější starostí jsou teď přípravy na oslavy šedesátého výročí založení sboru, které se budou konat v pondělí 5. července. Jejich současátí bude i mše svatá, na které kněz posvětí novou stříkačku a dá hasičům požehnání. Dojde i na ukázku činnosti kolegů profesionálů.