Při letošních srpnových oslavách 750 let osídlení města se dočkali místní dobrovolníci vysvěcení nového praporu.

V současné době čítá zdejší sbor 71 dospělých členů a 26 dětí. Mezi dospělými je také 18 žen. Starostou sboru je pátým rokem Petr Šafránek. Ten v příštím roce zároveň oslaví třicet let v modré uniformě.

Na soutěže vysílají zdejší dobrovolníci zpravidla jedno družstvo mužů, jedno družstvo nad 35 let, jedno družstvo žen a od letošního roku také tři družstva dětí. Děti se zúčastňují obvodových soutěží a letos v květnu se poprvé dostaly na okresní soutěž. „Někdy se zadaří a někdy ne,“ komentuje starosta sboru Petr Šafránek úspěchy dospělých na soutěžích. Letos dosáhli například velkého úspěchu na vlastní soutěži, memoriálu Františka Tilpa. Muži i ženy získali první místo.

Kromě svých obvyklých povinností se zdejší dobrovolníci podílejí na zajišťování všech akcí města, které pořádá komise pro mládež a kulturu. „Všude, kde se něco děje, jsou hasiči,“ říká s úsměvem starosta sboru Šafránek. V zimě pořádají vlastní ples a spoluorganizují mikulášskou nadílku. Velmi dobré vztahy mají také s kolegy z rakouského Harbachu, se kterými pořádají vlastní soutěž. Loni se jim podařilo kompletně zrekonstruovat hasičárnu.

Máme výbornou spolupráci s obecní radou a naším starostou,“ nešetří starosta sboru Šafránek slovy chvály na prvního muže Horní Stropnice Václava Kučeru.

Děti jsou pro místní hasiče na prvním místě. Každoročně pro ně pořádají letní soustředění. V uplynulých dvou letech to bylo na tábořišti Dálava a v příštím roce se chystají na Lipno.