Občanské sdružení HC České Budějovice, které zastřešuje hokejovou mládež (cca 350 dětí a juniorů) v Českých Budějovicích, se rozhodlo vydat toto tiskové prohlášení:

Dosavadní generální partner, společnost ČEZ a.s., od roku 2009 v rámci desetileté smlouvy o rozvoji sportu a kultury v Jihočeském kraji podporuje vrcholový mládežnický sport (fotbal, hokej, volejbal) částkou přibližně 20 milionů korun ročně.

V případě HC Č. Budějovice o.s. se jednalo o částku v průměru 5,5 milionu korun.

Bohužel v minulých dnech se, po dohodě s jihočeským hejtmanem (jak sám prohlásil v tisku), rozhodla ČEZ a.s. tuto částku, která byla původně určena hokejové mládeži, věnovat společnosti CBH2013 a.s. (HC Motor České Budějovice). Podpora fotbalové a volejbalové mládeži přitom zůstala zachována (podle našich informací se letos jedná o částku asi 7 milionů korun fotbalu a 2 miliony volejbalu).
Částka 5,6 milionu tvoří téměř polovinu našeho rozpočtu, a proto její absence pro nás znamená existenční problémy.

HC Č. Budějovice o.s. se v těchto dnech obrací se žádostí o mimořádnou finanční výpomoc na Statutární město České Budějovice, aby se zamezilo tomu, že po extralize dospělých zmizí z krajského města i extraligová mládež.

Chápeme a souhlasíme s podporou CBH2013 a.s (HC Motor) v jeho současné kritické sportovní a finanční situaci (potřeba nákupu nových hráčů, úhradu jejich platů apod.), i my s klubem spolupracujeme formou bezplatného působení talentovaných juniorů Roba, Švece, Paška a Prokeše, ale pro mládež, pokud se nenajde adekvátní řešení, je ztráta dotace téměř likvidační.

V první řadě bychom chtěli požádat všechny případné sponzory (firmy), fanoušky i širokou veřejnost o jakoukoliv finanční či jinou pomoc, která by pomohla důstojně dohrát letošní hokejovou sezónu.

Pro další setrvání českobudějovické hokejové mládeže v nejvyšších soutěžích ČR, mládeže, která vychovala hráče hrající v nejlepších světových soutěžích, budou v příštích dnech podniknuty takové kroky, abychom se do této situace už nedostali.

Jako první krok jsme zvýšili členské příspěvky od roku 2014 na 3000,- Kč ročně, původně jako ochrana proti tzv. černým duším, v současné době nutnost a výzva pro všechny, kterým není osud českobudějovické mládeže lhostejný, vstup do občanského sdružení a zaplacení členského příspěvku je momentálně velkou pomocí mladým hokejistům. Asi úplně poslední možností by snad mohlo být zvýšení i rodičovských příspěvků na výchovu jejich dětí, které jsou pro některé rodiče již takto citelné.

Jako reakci na některé nepodložené útoky v tisku (zejména pan Pražák), podal člen správní rady pan Rataj, trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s přijetím nových členů o.s. před valnou hromadou v roce 2010, které přijala předchozí správní rada, a na návrh zastupujícího prezidenta si správní rada sama vyžádala nezávislé posouzení hospodaření o.s. od roku 2011 firmou vybranou náměstkem primátora panem Jochem. Správní rada se také snaží o získání finančních prostředků na chod mládežnického oddílu, absolvovala již několik jednání s HC Mountfield a.s. o úhradě dlužných částek za přestupy hráčů Gulaše a Novotného, což při současných vztazích s tímto subjektem není zrovna jednoduché.

Vedení o.s. chce samozřejmě úzce spolupracovat s ČEZ Motor Č.B. a je pro sportovní propojení se seniorským hokejem (nikoliv však pro propojení finanční, protože to jediné zabránilo odchodu mládeže spolu s HC Mountfield) a za tímto účelem byla v minulých dnech obnovena jednání s představiteli ČEZ Motor České Budějovice.

Předem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se chtějí podílet na záchraně mládežnické hokejové sezóny 2013-14, jakoukoli pomocí. Děkujeme také za jednomyslnou podporu všech našich mládežnických trenérů vyjádřenou manažerovi i původním členům správní rady, kterou dnes (čtvrtek 12.12.2013) vyjádřili na zasedání městského zastupitelstva.