Boček deklaruje některé základní skutečnosti: HC Mountfield je privátní společnost. Budvar je národní podnik, který byl reklamním partnerem klubu. „Ale nikdy neměl ambice ho vlastnit nebo řídit," zdůrazní jeho ředitel. Třetím do party je město, které je pronajímatelem haly. „Takhle to fungovalo až do loňského roku."

Pro nadcházejících pět sezon ale marketinkový partner hokejového svazu BPA změnil pravidla. „Dříve BPA všechno řešila jednou smlouvou s Asociací profesionálních klubů. Ta ale zanikla a smlouvy jsou nyní pouze bilaterální s jednotlivými kluby. Podle našeho názoru podepsal klub tuto dohodu, aniž by prozkoumal dopady na stávající smlouvy," míní ředitel Budvaru.

Právě smlouva mezi klubem a BPA je největším úskalím. „Podle jejího znění postupuje klub reklamní práva agentuře BPA za osm milionů korun ročně. Je v ní zakotven zákaz reklamy pro exkluzivní odvětví, kterými jsou pojišťovnictví, telekomunikace a pivovarnictví. U piva se jedná nejen o zákaz reklamy, ale i zákaz prodeje. Přestože jsme byli dlouholetým partnerem českobudějovického hokeje a za dvacet let jsme do něj vložili přes sto milionů korun, tak podle této smlouvy s námi klub nesmí nyní uzavřít smlouvu o reklamě."

Druhou věcí je pak zákaz točení konkurenčních piv při extraligových zápasech. „Ve smlouvě je jedna zásadní právní vada. Takto formulovaný zákaz je v příkrém rozporu se zákonem o hospodářské soutěži. V dalším ustanovení se hovoří o tom, že klub musí poskytnout svému partnerovi z oblasti pivovarnictví pět prodejních míst během extraligových zápasů a exkluzivní podávání piva ve VIP zóně," hovoří Boček o klíčových bodech smlouvy mezi BPA a klubem.

Existuje však varianta,  kterou smlouva umožňuje,  vyplatit se ze zákazu reklamy a prodeje. „To je možné, pokud s klubem každoročně uzavřeme smlouvu na třináct milionů korun," říká Boček, jenž od klubu zcela logicky požadoval, co by za takovou sumu byl schopen nabídnout.   „Dostali jsme od klubu nabídku na reklamní plnění. Když jsme ji posoudili podle běžných cen, tak nám vycházela hodnota kolem šesti a půl milionů korun. Proto jsme klubu navrhli, aby buď nabídku doplnil, nebo si vyjednal s BPA změnu smlouvy na výjimku v hodnotě šesti a půl milionu korun. K tomu ale nakonec nedošlo."

Klub pouze požádal o změnu smlouvy o pronájmu haly mezi městem a klubem. „Město má totiž s Budvarem podepsanou smlouvu o reklamě.   Klub požádal o změnu nájemní smlouvy, ale k této žádosti přiložil pouze jednu stránku ze staré smlouvy s BPA ze sezony 2012 – 13. Byla to pouze ta stránka, která hovořila o zákazu reklamy a prodeje," popisuje Boček průběh jednání.

Budvar však rozhodně nechce stát v cestě možnosti, aby mohl HC Mountfield čepovat pivo reklamního partnera BPA a splnit tak požadavky pro extraligovou licenci. „Ve smlouvě mezi Budvarem a městem je ustanovení, že pokud bude mít klub v rámci extraligy jiného exkluzivního partnera, tak naše exkluzivita v aréně neplatí a může dojít k soutoči. Během extraligového zápasu by klub měl umožnit čepování piva radegast na pěti prodejních místech a podávání piva radegast ve VIP zóně. My s tím nemáme vůbec žádný problém, což ode mě ví vedení klubu už někdy od ledna letošního roku. Ví to ode mě i město. Pořád to ale stojí na tom, aby rada města měla kompletní podklady a teprve na  jejich základě mohla rozhodnout. Klubu tak může být umožněno, aby splnil své závazky vyplývající ze smlouvy s BPA," staví se Budějovický Budvar vstřícně k požadavkům klubu.

Neobstojí prý ani argument, že za každý zápas, při kterém by se točilo i jiné pivo než radegast, by klub zaplatil pokutu jeden milion korun. „To je mylný argument. Nechal jsem si z toho důvodu  udělat i právní rozbor. Zákaz prodeje, jak je nakoncipován ve smlouvě s BPA, je v příkrém rozporu se zákonem o hospodářské soutěži. Pakliže je toto ustanovení v rozporu s tímto zákonem, tak je neplatné," vysvětluje Boček. „Na základě neplatnosti ustanovení není možné dostat pokutu," dodává.

Jak se Jiří Boček několikrát vyjádřil, nechce přes média vzkazovat ani městu, ani HC Mountfield, jak by se situace dala vyřešit. „Apeluji na klidné a věcné jednání bez emocí. Všechny tři strany by se měly sejít u jednoho stolu  a najít nějaké řešení. Nechceme podléhat žádným emocím, i když víme, že klub se na nás přes ministerstvo zemědělství snažil zatlačit, abychom zaplatili těch třináct milionů.  Bývá to oblíbená taktika soukromých subjektů v této zemi. Taková je má zkušenost nejen kolem sportovních záležitostí,." posteskne si.

Na tahu je podle Bočka nyní klub. „On se staví do pozice, že nebude dělat nic, a očekává, že dostane od města Budvaru nějaké dary, aby tady zůstal.  To rozhodnutí ale není ani na městě, ani na Budvaru. Majitelem extraligové licence je klub nebo možná pan Drbohlav osobně. To nevím. Z toho důvodu jedná klub se třemi městy a hledá ideální nabídku," připomíná Boček Hradec Králové, Znojmo a Jindřichův Hradec, o kterých se hovoří jako o možných destinacích, kam by se extraliga z Č. Budějovic přesunula.

Ve hře jsou prý podle ředitele především finance. „Tím, že klub podepsal smlouvu  s BPA, tak by v optimálním případě mohl dostat necelých osm milionů korun za postoupení reklamních práv a třináct milionů za výjimku.  Naše smlouva s městem ale umožňuje soutoč obou značek. Když město změní nájemní smlouvu, tak je to pro klub  vyřešené a z hlediska piva bezkonfliktní. Dostane ale pouze osm milionů korun od BPA a nedostane třináct milionů od Budvaru za výjimku," nabízí Boček svůj pohled.