„Pamatujete, co se říkávalo? Teprve až bude svatá Anežka Česká svatořečena, náš národ bude svobodný,“ vzpomíná garantka výstavy Helena Stejskalová.

Anežka Česká byla svatořečena 12. listopadu 1989, jen pár dní před událostmi sametové revoluce a 115 let od iniciativy arcibiskupa Bedřicha Schwarzenberga na její svatořečení.

ŽIVOTNÍ ÚTRAPY PRINCEZNY

Podle Heleny Stejskalové expozice otevírá cyklus připomínající patrony a světce českých zemí. Anežka si prošla životními peripetiemi. Byla dcerou Přemysla Otakara I., který ji několikrát zaslíbil v zájmu posílení vlivu Českého království. „Představujeme ji jako obyčejnou dívku a dospívající ženu, která se rozhodla pro překvapující cestu. Když se vrátila z Vídně po neúspěšných námluvách, rozhodla se být zaslíbena Bohu,“ přibližuje osobnost Anežky České Helena Stejskalová.

Nejmladší česká světice založila v Praze klášter klarisek či špitální bratrstvo Řád křižovníků s červenou hvězdou, který pečoval o chudé a nemocné. Jeden z členů tohoto řádu dokonce zapůjčil svůj řeholní oděv. „Není to exponát jen dotýkaný, ale dokonce nošený,“ upozorňuje garantka výstavy.

Na výstavě najdeme také umělecká díla ze Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově či tematický obraz od Renaty Štolbové.

KOMIKSOVÁ SVĚTICE

Na expozici přispěla i českobudějovická kreslířka Hana Jinderlová, která pro výstavu připravila svůj třetí komiks. Nakreslila ho v rekordním čase – za pouhé tři týdny. „Bylo to pro mě moc zajímavé, pojala jsem Anežku Českou po civilní stránce, ne po té duchovní,“ přibližuje. První vznikla její kresba tužkou, poté až text, za nímž stojí pracovníci muzea. Hana Jinderlová na výstavu připravila i omalovánky a magnetky.

PUTUJE VESMÍREM

Dále se na výstavě dozvíte něco i o planetce pojmenované italsky po této české světici Agnese di Boemia, která oběhne Slunce jednou za pět a půl roku. Podle ředitelky Hvězdárny a planetária České Budějovice Jany Tiché, která ji objevila na observatoři na Kleti, jména vybírají sami badatelé. „Snažíme se, aby tam byla zastoupena česká historie i ženy,“ uvádí. Ve vesmíru už obíhají planetky Přemysl, Václav či Auratian.

Světici také připomíná vitráž ve velkém okně na chodbě Jihočeského muzea. Výstava přibližuje objekty a kapličky věnované sv. Anežce České.