Viděli jste hru Malého divadla Frankenstein, na otáčivém hledišti komedii Ženy Jindřicha VIII. nebo opery Rusalka a Trubadúr? Dětští herci jsou děti z baletní školy Jihočeského divadla, kterou vede baletní mistr Sergej Škalikov. „Když jsem přišel před 20 lety do Budějovic, byla tu jen malinká baletní škola. Teď máme více než 100 dětí,“ vypráví její vedoucí. Sám vede každou skupinu dvakrát týdně.Současná baletní škola má šest skupin tanečníků různého věku. Do přípravky nastupují děti v pěti letech. Hlásit se můžou v září, kdy divadlo vypisuje pokaždé konkurz. Děti by měly být pohybově nadané. „Zvládnout se to dá, cvičí-li se pravidelně,“ říká Sergej Škalikov o tanci. „Pod baletní školou si obvykle představíme jen balet. Snad proto jsou v ní chlapci v menšině. Oproti devadesátce dívek je jich celkem šestnáct. Slovo balet je odrazuje, mají strach, že se jim spolužáci budou smát, že chodí baletit,“ usmívá se taneční mistr. Děti se zde učí především klasické prvky a zároveň cvičí pohybové projevy související se soudobým tancem či muzikálem. „Moderní tanec se neobejde bez klasiky,“ vysvětluje Sergej Škalikov.

Baletní škola z malých tanečníků vychovává především novou generaci pro baletní konzervatoře a zároveň budoucí divadelní fanoušky, pro které bude jevištní umění životní potřebou. „Vztah k divadlu, který ve škole získají, už z jejich srdcí nezmizí,“ je přesvědčen Sergej Škalikov.

Co všechno se menší i větší žáci naučili, můžete zhlédnout v neděli 3. června. V 18 h se totiž v divadelním sále DK Metropol koná tradiční Koncert baletní školy, taneční vystoupení, jehož se zúčastní mimořádně i členové baletního souboru Jihočeského divadla. Jako hosté se představí rovněž žáci Konzervatoře – Tanečního centra Praha. Především ale uvidíte 14 choreografií, které děti nastudovaly během školního roku pod vedením Sergeje Škalikova. „Balet, to je především disciplína, výchova k vzájemnému partnerství, nastavuje laťky k mezilidským vztahům i mimo divadlo. A to je dobrý základ pro život!” podotýká Sergej Škalikov.