Koncert připravily Ministerstvo životního prostředí a Správa Národního parku Šumava. „Umělci jako Dan Bárta nebo Lenka Dusilová dokáží jistě velmi dobře oslovit především mladé lidi s tím, že ochrana přírody je něco, o co má opravdu smysl usilovat. To je důvodem, proč jsme se sešli a Koncert pro přírodu naplánovali,“ vysvětlil ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Zpěvák a uznávaný fotograf vážek Dan Bárta považuje návrat k ‚obyčejné‘ ochraně přírody za zdravý a dokonce nutný. A dnešní koncert za dobrou příležitost, jak sdělit, že nejde jen o lidi, ale i o jiné tvory, jejichž jediný ‚hřích‘ spočívá v tom, že je nelze hospodářsky využít.

„Připadá mi, že jim dnešní doba příliš nepřeje, že se jim zoufale nedostává toho, co každý Evropan pro sebe považuje za samozřejmé. Totiž úcty a prostoru k důstojnému životu,“ řekl Dan Bárta. „Životní prostředí je pro mě osobně tak zdiskreditovaný pojem, že jsem schopen jej ve vší vážnosti vyslovit jen v souvislosti se slovem ministerstvo,“ doplnil s úsměvem.

Lenka Dusilová o svém vztahu k životnímu prostředí mluví kriticky. I proto akci ráda podpořila.

„Upřímně, způsob života, jakým žiji, nebývá zrovna nejšetrnější ke mně samotné, natož ke krajině a přírodě, se kterou bychom správně měli být v symbióze. Myslím, že naše špatné návyky a postoje, které škodí přírodě a nám samotným, stojí za to měnit,“ komentuje svoji účast Lenka Dusilová, v jejíž kapele hraje několik jazzmanů.

Večerem diváky provede Vladimír Kořen z České televize. K divákům krátce promluví i ministr. Součástí koncertu bude originální projekce Romana Týce.

„Budeme mít zálohované ekokelímky, to znamená, že odpadu bude daleko méně. Dan přiveze fotku vážky, která se vydraží, peníze půjdou na výsadbu stromů,“ popsala manažerka Bárty Jana Pexová.

Třeboň zvolili pořadatelé záměrně. I kvůli tomu, že není daleko od Šumavy, největšího národního parku v Česku a největšího území s původními přirozenými oblastmi.

„Kromě toho je Třeboň branou CHKO Třeboňsko, nedaleko jsou nádherné Novohradské hory a samotné město má co nabídnout i po kulturní a historické stránce,“ uvedl ministr Ladislav Miko.

Za hlavní poselství koncertu označil to, aby si lidé přírodních památek začali vážit stejně jako kulturních či historických a aby sami cítili potřebu je chránit.

Tuto myšlenku podporuje i třeboňský kastelán Pavel Hofman. „S tím se ztotožňuji, otázka ochrany přírody je mi blízká,“ podotkl kastelán.