Jako absolvent Vojenské hudební školy v Roudnici nad Labem působil celý život v oblasti hudby. Nezapomenutelný je i jako hudební redaktor Čsl. rozhlasu v Č. Budějovicích. Jeho programové vysílání potěšilo tisíce posluchačů zábavné hudby a především dechové. V jeho režii natáčely své snímky nejenom Budvarka, ale i ostatní jihočeské a moravské dechovky – Babouci, Skalačka, Iglovanka, Moravanka, Moravěnka, Mistříňanka a další.

Měl úžasné hudební cítění a byl výborným trumpetistou s charakteristickým, nezaměnitelným tónem. Byl společenský a mistr vtipu. Přesto, že o své nemoci věděl od začátku, nepolevil a stále rozdával radost a úsměv svým posluchačům. Jeho osobnost bude citelně postrádat nejenom Budvarka, ale celá muzikantská veřejnost.

Na přání své rodiny bude pohřben 25. října ve svém rodišti na Moravě, kde se od 14 hodin bude konat zádušní mše v chrámu v Bílovicích.
Čest jeho památce.

Členové jihočeské Budvarky
Ludvík Petr