Účastníci se tak seznámí se základními principy práce malovického souboru.

„Při první dílně budou mít účastníci možnost vyzkoušet si elementární práci s tělem – oohyb a hlas. Během čtyř dalších, tematicky zaměřených víkendů poznají pak další složky divadelní práce, jako rytmus, zpěv, akrobacii, cirkusové techniky a scénografii,“ uvedla Barbora Čepičková z tanečního prostoru Kredance, který sídlí v Riegrově ulici.

Dílny jsou určeny pro studenty, amatérské herce, tanečníky, ale i pro ty, kteří mají jen minimální nebo žádné zkušenosti s divadelní prací. Spodní věková hranice je 15 let, horní je neomezená. Zájemci budou pracovat jak společně, tak v menších skupinách rozdělených podle zkušeností. „Díky tomu si každý z dílny odnese poznatky odpovídající jeho potřebám a otázkám,“ doplnila Čepičková.

První z pěti pohybově-divadelních workshopů se uskuteční tento pátek od 17 do 21 a v sobotu od 10 do 18 hodin. Lidé se na nich mohou rozhodnout, zda chtějí v kurzu pokračovat, nebo si vyberou pouze jednotlivé dílny podle jejich zaměření.
Cena za první dvoudenní dílnu s délkou 12 hodin činí 1200 korun, za každou další pak tisíc korun. Přihlášky se posílají e–mailem na adresu cepickova@kredance.cz. Počet míst je omezen. Více na webu www.kredance.cz.

Divadlo Continuo je mezinárodní skupina s dvacetiletou historií, proslavila se projektem Kratochvílení. Její členové tvoří ve vesnici Malovice u Netolic na Prachaticku. V jejich inscenacích se mísí pohyb, hudba, fyzické herectví, tanec, cirkusové techniky a živá muzika.