„První rok se Jakub Albín rozhodl zaměřit na problematiku vztahů mezi obrazem, znakem, textem a slovem, přirozeně vyplývající se sousedství galerie výtvarného umění s literární kavárnou Měsíc ve dne," prozrazuje spolumajitelka galerie a kavárny Eliška Štěpánová.

Obraz a slovo se navzájem inspirují a produktivně doplňují, stejně jako mezi nimi vzniká napětí jako mezi dvěma odlišnými nástroji uchopování světa. Program galerie Měsíc ve dne se sérií výstav a krátkodobých událostí tak bude celý rok zaměřovat na vybrané aktuální podoby těchto vztahů v dílech českých umělců a umělkyň.

Marek MedunaVýtvarník se narodil v roce 1973. Žije a pracuje v Praze. Je zakládajícím členem skupiny Rafani. Za hlavní médium tvorby považuje výstavu. V jejím rámci volně kombinuje malbu, kresbu, objekt, video a text. Věnuje se i grafickému designu.

Svébytnou tvůrčí 
a prezentační platformou je mu osobní blog medunameduna.blogspot.cz s bezmála 7800 příspěvky. Vedle výstav se skupinou Rafani a účastí na kolektivních přehlídkách se prezentoval v brněnské Fait Gallery (Mezi zloději psů, 2013), v pražské galerii Svit (Všechno bylo zdarma, 2014) a v Autocenter Berlin (Cizinci jsou náchylní k zastřelení, 2014).

V současné době je zde výstava nazvaná Svět jako kapitál jako hra výtvarníka Marka Meduny. Výstava je dialogem mezi jejím autorem Markem Medunou, kurátorem Jakubem Albínem a jeho dvěma spolupracovníky, kurátorem a kritikem umění Jiřím Ptáčkem a vizuálním umělcem Michalem Vavrečkou.

Marek Meduna poskytl soubory prací, navrhl varianty jejich vzájemných relací, předestřel instalační možnosti a realizaci výsledného tvaru přenechal galerijnímu týmu. Ten se snažil být věrný tomu, co na Medunově kresebné tvorbě považuje za významné. Uvnitř jen zhruba vytyčeného prostoru každopádně zbylo dost místa k pohybu uvnitř i úniku mimo něj.

„V ústřední postavě Medunových kreseb poznáme detektiva," usmívá se jeden z iniciátorů výstavy, spolupracovník a kolega Jakuba Albína, kurátor Jiří Ptáček.

„Kresby s detektivem se staly osou výstavy. Vypadají jako ilustrace k příběhu. Situace a indicie nám však neposkytují tolik vodítek, abychom příběh pochopili v jeho příčinnosti, mohli si ho představit nebo převyprávět. Není tedy nakreslený detektiv obrazem nás samých?" ptá se Jiří Ptáček.

„Marek Meduna volně kombinuje výtvarné jazyky a symboly tak, aby diváky přitahovalo takto se chovat čili zkoušet dešifrovat, hledat usvědčující důkazy a narážet na hranice naší vyšetřovací metody. A dříve nebo později se potkat s výtvarností jeho prací, kterou tyto neúspěšné pokusy o porozumění vyzdvihují do popředí," dodává Jiří Ptáček.