V Českých Budějovicích zněla od rána hudba na Náměstí Přemysla Otakara II. Děti z místních ZUŠek zde nejprve trénovaly a od desíti hodin koncertovaly. Jedno vystoupení za druhým až do večerních hodin dokazuje, že v jižních Čechách je o zpěv a hru na hudbení nástroje zájem. Od 17 hodin rozezněl náměstí hlavní koncert. Slyšet byla i studentská hymna Gaudeamus Igitur přetextovaná Stanislavem Kahudou, místním textařem, hudebníkem. Zazpívat si ji mohli všichni, kdo znali slova. Na náměstí byl i doprovodný program, který se týkal literárně-dramatického a výtvarného oboru.

Akci pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené a základní umělecké školy v České republice. Kromě ní jsou ještě garanty akce třeba bratři Bubeníčkové, Maxim Velčovský nebo českobudějovická rodačka Alice Nellis. Ta říká: „Myslím si, že naše republika vyniká unikátním systémem základních uměleckých škol. ZUŠ s kvalitními pedagogy je skoro v každém městě, často na vesnicích, že je tento způsob vzdělání i dostupný zároveň, že je to něco, co stojí za to udržet. Umění jako něco, čím děti v raném věku tráví čas, by se mělo podporovat. Nemusí z nich vyrůst profesionální umělci, ale lidé, kteří relaxují a mají koníčky, jsou dobří diváci, posluchači a naučí se trávit čas něčím, co je naplňuje.“ Režisérka do našeho města přijela a od dvanácti hodin mluvila s žáky ZUŠek na ZUŠ Piaristická. Sama do ZUŠky jako malá chodila a moc jí to bavilo. „Chtěla jsem tam trávit čas, protože mi tam bylo dobře. Bavily mě kroužky, učitelé a děcka, měla jsem si s nimi co říct.“ říká.

Podle ředitele školy PANA Steffala na náměstí vystoupilo kolem čtyři sta dětí z místních ZUŠek.

ZUŠ Open- 1. ročník
- celorepubliková akce
- happening základních uměleckých škol
- vystoupení na jiných místech než v koncertních sálech
- pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené a základní umělecké školy České republiky
- garanty akce jsou Maxim Velčovský, bratři Bubeníčkové a Alice Nellis