Akci, která dává příležitost mladým autorům ve věku 8 - 15 let pořádá tradičně Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, na jejích webových stránkách lze také najít podrobnější informace.

Oficiální název soutěže je Jihočeský úsměv a téma zní: Úsměvy všedních dní.