V pátek ve 20 hodin vstoupí známí improvizátoři a performeři Jaroslav Dušek a Pjér la Šéz ve světlech Viktora Zborníka do přítomného okamžiku plného energie na jevišti c.k. Solnice pod titulem Vlasti mila harafena.

„Improvizace umožňuje dostávat se na hranu tajemství. Jdete někam, kde nevíte, co je. Něco se děje a vás nějaká inspirace vede k tomu, že něco hrajete a sama si kladete otázku – co to znamená… A to může být pro některého diváka matoucí až zneklidňující, protože on zhusta potřebuje návod, jak k tomu přistupovat a jak se na to dívat,“ uvedl Jaroslav Dušek, který často do verbálních etud zapojuje i krátké pohybové a výrazové improvizace.

Nehřešte slovem, neberte nic osobně, nevytvářejte si žádné domněnky, dělejte vše, jak nejlépe dovedete… Jednoduché motto představení dle Dona Miguela Ruize a jeho knihy moudrosti starých Toltéků, které uvidí diváci na stejné scéně v sobotu od 20 hodin.

Jeho forma, kterou s Jaroslavem Duškem spoluvytváří Pér La Šéz, je jednoduchá – jeden aktér něco sděluje publiku za pomoci dvou muzikantů. Nepoužívají se žádné divadelní metafory ani triky, žádná stylizace.

Toltécká filozofie, na které je postaveno představení Čtyři dohody, oslovuje publikum žijící ve 21. století v Čechách podle Jaroslava Duška, protože je založena na vytváření a udržování harmonie a rovnováhy, která v našem disharmonickém a rozkolísaném světě chybí. „Sám se učím realitu přijmout, než abych stále prožíval nespokojenost nad tím domnělým chaosem,“ uzavřel.