Filharmonie navázala na sympatickou tradici, kdy obsazuje party sólových koncertů tzv. z vlastních zdrojů, tj. svými nejlepšími hráči. Můžeme si vzpomenout na L. Volka, P. Buška, J. Pelikána, či A. Přidalovou, kteří přesvědčují, že výborný orchestr tvoří vynikající jednotlivci.


A že jimi JKF disponuje v hojné míře, jsme si mohli opět ověřit minulou středu a čtvrtek, kdy vedle premiéry Komorní symfonie Jana Šimíčka a Symfonie č.2 L. van Beethovena zazněly jako vrchol večera Čajkovského Rokokové variace se sólistou Jiřím Šlechtou.


Jiří Šlechta prokázal své kvality v náročné romantické skladbě, která patří k nejhranějším dílům violoncellové literatury. Nadšení diváci si dlouhotrvajícím potleskem vynutili na sólistovi přídavek, kterým byl J. S. Bach. Na úspěchu obou večerů se velkou měrou podílel i hostující dirigent Petr Chromčák, který oslavil letos významné „kulaté“ výročí a neztratil nic ze svého spontánního stylu dirigování, tak jak ho znali diváci coby šéfdirigenta JČ divadla.