Netradiční proto, že jednotlivé koncerty jsou zaměřeny buď zcela specificky, nebo se zde setkávají nejrůznější hudební žánry s klasikou.
Úvodem smyslné baroko


Prvním koncertem tohoto cyklu, který se koná už 27. září, je Večer italského baroka. Jak už sám název napovídá, lze si jen těžko hudební vyjádření dramatické a expresivní doby představit bez skladeb Vivaldiho, Corelliho a dalších italských barokních italských skladatelů. Orchestr filharmonie bude řídit profesor Břetislav Novotný, jako sólisté se představí vynikající cembalistka Edita Keglerová, flétnistka Julie Braná a koncertní mistr JKF, houslista Luděk Volek.


Ve druhém koncertu tohoto cyklu vystoupí 6. prosince společně s JKF v Haydnově koncertu pro trubku a orchestr Vladislav Kozderka a skladbu Missa brevis bastoralis od Jiřího Pavlici, kterou nastudoval smíšený pěvecký sbor Perchta Český Krumluv, zazpívají sólisté Jihočeského divadla Kateřina Hájovská a Svatopluk Sem; celý ansámbl bude řídit dirigent Martin Peschík.


Vyvrcholením programového cyklu bude bezesporu poslední koncert, který je připraven na 18. ledna 2008 do divadelního sálu DK Metropol. Hostem filharmonie, kterou bude řídit její šéfdirigent Stanislav Vavřínek, bude českobudějovický rodák Pavel Šporcl.

Dirigentem a sólistou zároveň

Orchestrální cyklus A nabízí již tradičně pět koncertů s širokým spektrem programové nabídky v podání předních českých interpretů. „Novinkou je fakt, že do nové sezony vstoupí Jihočeská komorní filharmonie koncertem s vynikajícím, technicky jedinečným a přitom výrazově velmi expresivním klavíristou Martinem Kasíkem za řízení Stanislava Vavřínka. Chtěl bych také upozornit na velmi zajímavý koncert 14. listopadu, kde se jako dirigent a zároveň sólista na housle představí Jan Talich,“ uvedl ředitel JKF Vlastimil Ochman.

Čtyři folková setkání

Souběžně s koncerty orchestrálního tělesa se již tradičně mohou příznivci folku těšit na čtyři setkání cyklu pro rodiče s dětmi a pestrou škálu koncertů menších forem.


Pod známým názvem Na návštěvě u Nezmarů se tentokrát skrývá vystoupení Ivo Jahelky, Hany a Petra Ulrychových se skupinou Javory, Trio Ivana Hlase a pozvání na Vánoce u Nezmarů.


Začátky koncertů jsou v 19.30 hodin. Cena abonentní vstupenky na program podzimního cyklu A pro jednu osobu činí 550,- Kč, na cyklus B pro jednu osobu 450,- Kč. Při současném zakoupení abonentních vstupenek na cyklus A a cyklus B je výše celkové ceny za obě abonentní vstupenky 850,- Kč.
Abonentní vstupenky je možné zakoupit ještě do 9. září 2007 v pokladně Koncertní síně Otakara Jeremiáše, Kněžská 6, České Budějovice (tel. 386 353 561, e mail: jkf.provoz@volny.cz).