Jestliže pokyvujete hlavou, neměli byste chybět u Future City Game, tedy hry na budoucí město, kterou spolu s radnicí a Centrem pro komunitní práci uspořádá za necelý měsíc mezinárodní organizace British Council.

Hra je součástí projektu Kreativních měst. Je otevřená pro každého, kdo se nebojí přijít s dobrým nápadem. Uskuteční se od 24. do 25. listopadu na radnici.

„Hra Budoucí město je nástrojem, který umožní lidem nalézt tvůrčí naplnění vizí a řešení dlouhodobých problémů, kterým čelí moderní evropská města. Cíl hry je jednoduchý – přijít s nejlepším nápadem, jak zlepšit život v Českých Budějovicích. Hráči soutěží v týmech a mají za úkol navrhnout, otestovat a představit své nekonvenční, ale přesto realizovatelné nápady a návrhy představitelům města, odborníkům a ostatním hráčům. Na konec hry všichni zúčastnění volí nejlepší myšlenku a společně přemýšlí o tom, jak mohou být nápady využity ve městě i potom, co hra skončí,“ přibližují organizátoři.

Zdůrazňují přitom že vizí Českých Budějovic je vytvoření města přívětivého pro život. „České Budějovice chtějí být městem ekonomicky prosperujícím, dopravně dostupným, rozvíjejícím pozici kulturně-společenského a vzdělanostního centra Jihočeského kraje, městem pečujícím o svou historii, tradice, vzhled a životní prostředí a zejména městem příjemným pro kvalitní a bohatý život, které stojí za to navštívit.“

V současné době organizátoři hledají tvůrčí obyvatele města, kteří by se chtěli do hry zapojit a podpořit svými nápady změnu jihočeské metropole. Zájemci se mohu hlásit do pondělí 17. listopadu na e–mailové adrese tomas.chovanec@ cpkp.cz.