Jak se zdá z jejích plánů, opět letos navazuje na svá dobrá (a osvědčená) předsevzetí z minulých let a dává příležitost zejména nekomerčním formám výtvarné kultury, mladým začínajícím tvůrcům, uměleckým školám a charitě, právě tak jako pečuje o lidové tradice a zve jejich nositele k ukázkám starých řemesel.


Aktuální je výstava členů Arsklubu, která bude mít vernisáž v pondělí odpoledne v 17 hodin, spojená nejen s předváděním starých praktik, ale i s módní přehlídkou oděvů z přírodních materiálů. S výsledkem své činnosti předstoupí před veřejnost i denní centrum Domino českobudějovické městské charity a rovněž handicapovaní tvůrci přivezou své práce z prázdninového kurzu Kamenosochání. „Kromě jedenácti výstav budou součástí naší činnosti doprovodné programy. Chtěla bych upozornit například na podvečerní setkání se staročeskou a moravskou kuchyní s jídly a pitím podle receptů našich prababiček, kdy při ochutnávání různých pokrmů budou vyhrávat jednou jihočeská lidová hudba, podruhé cimbálová muzika z Kyjova,“ uvádí ředitelka galerie a agentury Arsklub Marie Kubovcová. Nekomerční zaměření galerie v dnešní tržní situaci, kdy o úspěchu té či oné akce často rozhodují peníze, přináší pro její provozovatelku nejednu starost. Galerie rozhodně dokázala svou životaschopnost i v konkurenci dalších, asi deseti podobných zařízení, zaměřených na pořádání výstav v Českých Budějovicích. Potýká se ovšem s finančními problémy. Vděčně proto přijímá každý příspěvek, váží si podpory českobudějovického magistrátu. Na další sponzory však může těžko spoléhat. Dvorek se pro ně nezdá dost vhodným prostředím (ačkoliv kde se najde přímo v srdci města příhodnější, příjemnější a klidnější), snad také proto, že akce galerie navštěvují převážně „jen“ děti, mládež, senioři a zdravotně postižení lidé.


„Přesto jsem optimistka,“ tvrdí o sobě Marie Kubovcová, „ a věřím, že i letos se nám podaří realizovat všechny kulturní programy v plné šíři.“