Existuje mnoho dějin. Řetězy takzvaných velkých událostí, jmen, čísel, souvislostí. Jsou ale i dějiny pocitů, myšlení, jednoho konkrétního člověka. Jsou příběhy. Minulost nás nepřestává fascinovat, i když je vlastně světem mrtvých, jednou provždy uzavřeným. Mnozí pátrají s vytrvalostí honicích psů po vlastních předcích. Norují v archivních matrikách, prohánějí archiváře, snaží se sestavit co nejdál sahající rodinný strom. Je to snaha jistě opodstatněná, vedená hluboko ukrytou touhou zjistit, kdo vlastně jsme a odkud přicházíme. Poslední slova zní jako klišé, ale většinou zjistíme právě to, v jakých vsích, číslech popisných a společenských poměrech máme kořeny. Jsou ale i dějiny pocitů, jednoho konkrétního člověka, příběhy.

Touto cestou se vydal novinář Jan Štifter. Šel hledat svou vlastní babičku, kterou nikdy nepoznal. Zbylo po ní mlčení. A formulář z dubna 1946 ve starém kufříku, který jej vyprovokoval k pátrání po příběhu Kathy: české ženy vdané v roce 1939 za Němce, jejíž dramatický osud vyvrcholil na konci druhé světové války 
v Českých Budějovicích. Postupoval přitom jako detektiv, novinář či historik? Pracovní postup všech tří zmíněných profesí je až pozoruhodně podobný. Zpovídal žijící svědky ve vlastní rodině i pamětníky protektorátních a poválečných Budějovic. Studoval dobovou podobu města s jeho dnes již neexistujícími ulicemi a domy. Promýšlel, hledal stopy a souvislosti.

Novinář Jan Štifter vydal debut, novelu Kathy, v níž 'našel' svou ztracenou babičku.Našel svou ztracenou babičku. Nelehký příběh jejího padesátiletého života přetvořil v útlou novelu, která je zároveň pozoruhodným pohledem do dějin každodennosti města. Nezalekl se tolik skloňovaného, zneužívaného, ožehavého a stále málo pochopeného poválečného vztahu mezi Čechy a Němci. Ostatně ani nemohl. Musel by se vzdát ústředního tématu příběhu, objevu v kufříku i svého hledání.

Chvála kufříků. Existují dlouhé rodokmeny a pomníky z kamene a bronzu. Jsou ale 
i kufříky, babičky a jejich vnuci. A tak se zrodila Kathy: drobný zelený smaragd zpřítomněné paměti.

Jan Štifter, Kathy, Pikador Books 2014, 92 stran, 180 Kč.

VÁCLAV GRUBHOFFER
Autor je kulturní historik