Kdo nikdy nedržel v rukou deník, třeba ne vlastní? Václav Šmidrkal, autor edice jednoho takového deníku, vzpomíná ve své studii spisovatele Gottfrieda Kellera (1819-1890) a jeho výrok „muž bez deníku je jako žena bez zrcadla“ (s. 18). Jako by se tím chtělo říci, že zvláště muži deník potřebují, především jako součást své 'toalety' či hygieny, chcete-li. Od renesance je deník běžnou součástí světa literatury a gramotní lidé všech vrstev, profesí i věku jej píší, kreslí či – v posledních desetiletích – fotografují.

Deník, který se stal klíčovým zdrojem knihy s názvem Na všech frontách boj, si vedl letec František Vocetka 
(1913-1941) v únoru až srpnu 1940, úhrnem jen něco přes půl roku. Přesto je svědectví o náročném přechodu protektorátní hranice a následné strastiplné pouti za svobodou a do řad R.A.F. nesmírně cenné a je dobře, že se najde obec ochotná finančně podpořit vydání takovéto publikace. Přitom souvislost Vocetkova deníku se Želčí u Tábora je zřejmě spíše náhodná – deník se totiž objevil v pozůstalosti letce Ladislava Říhy 
(1916-1942), který se nejspíš 
s Vocetkou osobně ani neznal, respektive se nijak nestýkali. Ale právě Říha je s Želčí spjat rodem.

Kniha na všech frontách boj.Úvodní Šmidrkalova studie Dva z dvou a půl tisíce upozorňuje na to, že zrovna tento počet československých vojáků se různým způsobem zapojil do letecké bitvy o Anglii 
a Říha s Vocetkou do tohoto relativně exklusivního klubu patřili. Co je však dle mého soudu vůbec nejzajímavější část knihy, to jsou ty zápisy nebo zmínky Vocetkova deníku, v nichž otevřeně (jak pramen osobní povahy, jímž deník vždy je, dovoloval) kritizuje nedostatky a nešvary, 
s nimiž se v průběhu psaní setkává. Šikanu, hladovění, frustraci… Ukazuje tak onen 'tmavomodrý svět' mnohem plastičtěji a barevněji, než Svěrákova mezinárodní freska či spíše lovestory.

Pokud započteme, že studie, deník, úvodní promluva Jaroslava Klemeše (*1922), nestora českého vojenského parašutismu, jakož i obrazové 
a další přílohy, že to vše se vešlo do 112 stran textu, pokud připočteme grafiku a zlom Marka Šmidrkala a práci Nové tiskárny Pelhřimov, potvrzuje se knihou pravidlo, že méně je někdy více. Při rozsahu deníku (s. 31-94) pak je patrno, že studie v úvodu je vůči němu rozsahem i obsahem úměrná, tedy že ani výtka ve smyslu, že by si tu snad někdo mohl 'přihřívat svou publikační polívčičku' nebude oprávněná.

Důstojné svědectví o podivné válce roku 1940 a po knize Jiřího Petráše o komařickém pilotovi Janu Lencovi (1916-1942), vydané loni Jihočeským muzeem, další kamínek 
v mozaice osudů československých válečných hrdinů.

TOMÁŠ VEBER
Autor je učitel

Hodnocení Deníku: 90%

Václav Šmidrkal (ed.) Na všech frontách boj. Životní osudy letce RAF Ladislava Říhy – Válečný deník letce RAF Františka Vocetky. Obec Želeč – Nová tiskárna Pelhřimov, Pelhřimov 2014, 112 stran.