Letošní ročník přemyslovských slavností, které se konají před dvěma lety, navazuje na předloňský rok. Na Piaristickém náměstí znovu navštívíte středověký řemeslný trh s doprovodným programem, a to od 10 h.

Dění však doplní ještě promenáda na Zátkově nábřeží ve 14 h, kde se seznámíte s historickými osobnostmi, které se nějak zapsali do historie našeho města. V rámci Putování dějinami Českých Budějovic potkáte třeba středověké rytíře nebo Adalberta Lannu.

Jelikož se program soustředí hlavně na dobu zakladatele Českých Budějovic, nemůže chybět sám Přemysl Otakar II. Ten osobně zahájí program na Sokolském ostrově v 16 h a bude přihlížet slavnostem. Jeho i návštěvníky čeká královská zábava v podobě rytířského turnaje nebo soutěžní klání, kde si i veřejnost může vyzkoušet sedmero rytířských ctností. Výsledky vítězů soutěžního klání budou vyhlášeny v 19 h. Poté, v 19.30 h, vás čeká slavnostní dramatické zakončení slavností v podobě ohňové show.