Ačkoliv hlavním cílem mezinárodních kurzů připravovaných obecně prospěšnou společností Ars Iuvenum je podpora mladých talentovaných hudebníků, nemají zde zavřené dveře ani dospělí zájemci.

Letošní hudební kurzy konané pod záštitou města a primátora Juraje Thomy jsou plánovány ve dvou bězích od 26. července do 8. srpna. Pořadatelé zajišťují pro účastníky celkový servis včetně ubytování přímo v centru města a stravování. Podle předběžných informací jsou kurzy již zhruba z půlky zamluvené a zúčastní se jich i žáci z jiných regionů, z Finska, Rakouska a dokonce dva mladí Brazilci. Bližší informace najdete na adrese www.arsiuvenum.com.

Mimořádnou příležitost ke zdokonalení v příjemně stráveném týdnu tak mají začátečníci i pokročilí či budoucí profesionálové, a to hned v několika oborech: housle, viola, violoncello, kontrabas, klavír, akordeon, ale také komorní a orchestrální hra. Kvalitu výuky, rozumně rozvrstvené do šesti dnů s možnostmi individuálního přístupu, zaručuje i to, že na každého lektora připadá v jednom běhu pouze šest žáků. A kromě jiného i pečlivý výběr vyučujících, špičkových hudebníků s pedagogickými zkušenostmi.

V oboru housle a viola to budou Jan, Tuula-Sivula a Kristián Vackovi, u violoncella Petr Šporcl a Marek Babka, u kontrabasu Miloslav Gajdoš, u klavíru Šárka Dudová a u akordeonu Alena Pustějovská. Klavírního doprovodu se ujme Eva Mezerová.

V náplni kurzů je počítáno denně s výukovými lekcemi na zvolený nástroj, korepeticemi podle potřeby a dohody, komorní hrou a zkouškami s orchestrem složeným z účastníků.

Důvěra dělá divy

Třešničkou na dortu má pak pro frekventanty být certifikát s osvědčením a nahrávka z průběhu dění na DVD, ale především veřejný prezentační koncert. Jeden se bude konat na zámku na Hluboké v rámci hudebního letního festivalu.

Zvažuje se i možnost vystoupení přímo na českobudějovickém náměstí. Činnosti kurzů se nepochybně dotkne i natáčení televizního filmu o hudební rodině Vackových plánované na termín mezi červencem a srpnem.

Podle slov ředitelky společnosti Evy Němcové a lektorky Tuuly Vackové, které navazují na zkušenosti z loňských a předloňských aktivit tohoto typu, předností letních prázdninových kurzů je především nenahraditelná atmosféra, soustředěnost a neformálnost vztahů mezi lektory a žáky, což odbourává stres a přispívá i ke snazšímu vstřebávání probírané látky.

„Ve Finsku, odkud pocházím, se takové hudební kurzy konají v každém městečku, v každé větší vesnici, někdy i tři za léto. Ta uvolněnost a vzájemná důvěra dokážou divy – za týden tady děti zvládnou to, co v zimě trvá třeba i týdny a měsíce,“ říká Tuula-Sivula Vacek.

V současnosti se Ars Iuvenum soustřeďuje pouze na hudební výuku, ale později by společnost ráda rozšířila své aktivity i na další umělecké žánry – výtvarné, divadelní, literární a podobně. Má to háček. Vše ale závisí na finančních možnostech, které v současnosti nejsou zrovna nejpříznivější.

„Bohužel jsme se se startem naší činnosti strefili do špatné doby. Úsporná opatření se podepisují i na výši příspěvků, grantů a v neposlední řadě i na ochotě sponzorů. Ačkoliv všichni činovníci pořadatelské společnosti připravují akci bez nároku na honorář a velice vstřícně se k nám zachovala v otázce poskytnutých prostor i konzervatoř, zejména v osobě pana Petra Riese, přece jen si určité náklady musí hradit sami účastníci,“ vysvětluje ředitelka společnosti.

Ars Iuvenum by v budoucnu chtěla svou podporu talentovaným mladým hudebníkům rozšířit třeba i o možnost hradit dětem ze sociálně slabších rodin účast na soutěžích či zakoupení nástroje apod. Jednou z cest k získání prostředků by bylo pořádání koncertů, přehlídek a podobných akcí.

Také koledy

„Jsme schopni připravit koncertní vystoupení v různé délce i v různých žánrech od lidové písničky přes koledy, irské písně až po klasiku. Třeba pro firemní večírky… Benefičními koncerty nebo pořádáním přehlídek bychom chtěli získat prostředky na další činnost a cíle, jak bylo prve uvedeno. Teď ještě najít zájemce a také ty, kteří nám při realizaci našich záměrů pomohou. A chtěli bychom věřit, že takové osoby skutečně potkáme,“ uzavírá Němcová.