Fotografa Jana Lukase (1915 - 2006), který zachytil např. pohnuté události našich dějin, život v uprchlickém táboře i komunitu exulantů, představí v jeho rodném městě hned dvě letní výstavy.

Snímky z cyklů českobudějovického fotografa Jana Lukase vystavené v Galerii Měsíc ve dne. Americký Manhattan 70. let.

První z nich začala 15. července v českobudějovické Galerii Měsíc ve dne (Nová 3 vedle polikliniky Sever). Výstava nazvaná Jan Lukas Praha/New York zde potrvá až do 16. srpna. V září pak začne v Jihočeském muzeu výstava Jan Lukas Sto let, spolupořádaná Syndikátem novinářů, která zahrnuje retrospektivu fotografa, jehož dílo znají spíš ve světě než v rodném městě.

„Tatínek se zde narodil a žil až do šesti let, než se s rodinou přestěhovali do Prahy," uvedla při vernisáži jeho dcera, fotografka Helena Lukas. „Tatínek moc nevystavoval, tohle je jeho úplně první výstava v rodném městě," řekla a poděkovala organizátorům Františku Nárovcovi a Elišce Štěpánové za dokonalou instalaci a spětí dvou světů, pražského i newyorského, černobílého i barevného, na jednom patře. „Město dělají lidé a Jan Lukas se zde narodil. Děkujeme za obrovskou příležitost a je nám ctí, že můžeme Jana Lukase představit," zdůraznila Eliška Štěpánová. „Jeho osobnost je stále inspirující odvahou a tolerancí a máme být právem na koho hrdí," dodala za jazzových rytmů tria ve složení Anežka Urbanová, Jan Voříšek a Vítězslav Patočka.

Snímky z cyklů českobudějovického fotografa Jana Lukase vystavené v Galerii Měsíc ve dne. Záběr z pražské Kampy

„Jan Lukas je autorem řady knih včetně unikátního Pražského deníku 1938 - 1965," připomíná kurátor výstavy a fotograf Josef Moucha, který výstavu uvedl a autora osobně znal. „Česká fotografie má vedle Lukase jen dva autory, kteří podali srovnatelná svědectví. Generační zkušenost totálního nasazení zobrazil Zdeněk Tmej v knize Abeceda duševního prázdna, Josef Koudelka zachytil pod titulem Invaze 68 okupaci Prahy vojsky Varšavské smlouvy. Trojice svazků patří k základnímu fondu české vizuální paměti a představuje obrazový příspěvek k evropským dějinám," dodal Josef Moucha. „Jsem moc ráda, že si na tatínka jeho rodné České Budějovice vzpomněly a že se tu konají výstavy v roce, kdy by se dožil sta let," svěřila se Helena Lukas. „Tatínek by z toho měl velikou radost," dodala s tím, že se těší i na zářijovou výstavu v Jihočeském muzeu.

Jan LukasJan LukasJan Lukas se narodil 10. srpna 1915 v Českých Budějovicích a zemřel 28. srpna 2006 v New Yorku. Jeho nástup představuje výstava Země a lidé (1940) a také stejnojmenná kniha (1946): živé, bezprostřední záběry a dynamika skladby souboru posloužily za model dalším autorům. Formě obrazových alb zůstal věrný. Publikoval více než 25 samostatných svazků, často určených na export pražským podnikem zahraničního obchodu Artia. Tuto praxi přerušil americký exil, kam se po přechodném italském pobytu uchýlil s manželkou a s oběma dcerami roku 1966. Jeho pražský archiv se kamsi ztratil. Od poloviny 90. let vystavoval stále častěji ve vlasti i v USA, v Praze znovu vyšla dvě díla 50. let: Das Prager Ghetto (1995) a Praha domovské město Franze Kafky (2000). Nakladatelství Franze Kafky vydalo kolekci Amerika nach Kafka (1993) a America according to Kafka (1993), pod značkou TORST se objevily klíčové publikace Pražský deník 19381965 (1995) a monografie Jan Lukas (2003). Nejčerstvější realizací je průřezová publikace chrudimské Galerie Art Jan Lukas Fotografie 19351984 (2013). Na vydání stále čeká titul Pompeii in Manhattan.