Písničkář Jaroslav Hutka zahrál předminulousobotu večer v českobudějovické Galerii a kavárně Měsíc ve dne.
Mezi posluchači nechyběli ani pamětníci, kteří byli na jeho koncertě v krajské metropoli počátkem roku 1990.Po skončeníprogramu si mohli návštěvníci nechat podepsat zakoupené knihy aCD.