Středa 3. ledna 2018

KINA
České Budějovice
Kino Kotva, Lidická tř.
Kvarteto 17.30
Největší showman 20

KONCERTY
DK Metropol, divadelní sál
Jihočeská filharmonie, Iva Bittová a skupina Bandolíno, dirigent Jan Talich 19

POŘADY
Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1
Seznamovací středy; ukázka práce s katalogem knihovny, seznámení s databázemi;
rezervace na svikova@cbvk.cz 10 a 16

Centrum Krajinská – Trojčení, Krajinská 40a
Umčo na pohodu/ kroužek pro ty, jimž je 9 až 13 let a chtějí si zkusit a naučit se
základy klasických a moderních výtvarných technik 16 – 17.30

Bruslení
Kluziště kolem Samsonovy kašny/do 6. ledna, dnes 14 – 22 h
Budvar aréna 17 – 19

VÝSTAVY
Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1
TheTapTap načerno – turné černého humoru/
do 28. února

JVK, Lidická 1
Josef Lada/výstava u příležitosti 130. výročí narození/do 31. ledna

JVK, Na Sadech 27
Výlov Rožmberka/ výstava fotografií Jiřího Čondla/do 28. února

Čtvrtek 4. ledna 2018

U katedrály sv. Mikuláše, nám. Přemysla Otakara II.
Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky; příjezd králů na koních, koledníkům
požehná diecézní biskup Vlastimil Kročil 15.45 – 16.45

Borovany
Malovaný sál kláštera
Tříkrálový koncert – České saxofonové kvarteto 18