Středa 5. září 2018

KINA
České Budějovice
Kino Kotva, Lidická tř.
Alfa/americký dobrodružný film 17.30

Všechno bude/road movie o klučičím přátelství;
předpremiéra za účasti tvůrců a herců 20

KONCERTY
DK Metropol, divadelní sál, Senovážné náměstí
29. Hudební slavnosti Emy Destinnové
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK 19.30

Cafe Art, Kněžská 12
Světové árie; zpěv Irena Lenzová, Viktor Toms, Josef Hajna a Jan Maule,
klavírní doprovod Ladislav Tříska, vstupné dobrovolné 18

Sokolský ostrov
Středy před K2
Better Way + But 19

POŘADY
Jihočeská vědecká knihovna, pobočky Na Sadech, odd. pro děti,
Čtyři Dvory, Rožnov, Suché Vrbné, Vltava
(Za)bal to! knihovnice ukážou, pomohou a naučí děti zabalit učebnice a sešity
14 – 17.30

Nám. Přemysla Otakara II.
Exteriérová výstava Když století městem proletí;
komentovaná prohlídka s autorem výstavy Milanem Binderem 16

VÝSTAVY
Dům umění, nám. Přemysla Otakara II. č. 38
Nahum Tevet – Pět místností/výstava izraelského sochaře, malíře a architekta
vernisáž ve středu 5. září od 17 h

Borovany, výstavní síň prelatury kláštera
Doteky paličkované krajky Jany Gregorové-Arnoldové
vernisáž ve středu 5. září od 18 h

Čtvrtek 6. září 2018

České Budějovice
Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1
Seznamovací čtvrtky/ ukázka práce s on-line katalogem,
seznámenís databázemi, rezervace na svikova@cbvk.cz, tel. 386 111 221 10 a 16

Galerie Pod kamennou žábou, Piaristické nám.
Studio Dell´arte: Romeo a Julie aneb Kašpárek v Londýně 18

Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1
Čeští typografové 19. – 21. století – výstava z fondu JVK;
koná se od 6. do 29. 9.