Do Doudleb Kovářovan jezdí od počátku založení této akce a oplácí tak vždy návštěvu souboru Doudleban, pořadatele dožínek, který je také tradičním hostem Jihočeského folklorního festivalu v Kovářově.


Dožínková slavnost byla zahájena slavnostní jízdou na ozdobených povozech s koňským spřežením, kdy se celý průvod vydal za hudby a zpěvu na dožínkovou jízdu vsí.


Ačkoli na Kovářovan nezbylo žádné spřežení, poradili si za pomoci přátel z Doudlebanu. Do vozu (takzvané košatiny) naskákala děvčata, mládenci se ujali oje, někteří se vzadu opřeli o vůz, nechyběla štamprlička i zlatavý mok, a vyrazilo se do průvodu.


Jelikož byla obloha zatažená, přesunuli pořadatelé další program do místního kulturního zařízení, kde na jevišti vystoupily všechny zúčastněné soubory. Pestrý program, ve kterém se představil Kovářovan s písněmi a tanci z Kozácka, zpestřil tajemný dárek věnovaný Doudlebanu. Kovářovan a Doudleban se každoročně škádlí žertovnými dárky: jak v Kovářově na festivalu, tak v Doudlebech při Dožínkách.


„Pro letošní jubilejní ročník jsme připravil něco speciálního – jedna z tanečnic souboru nejprve v rýmované podobě zrekapitulovala dosavadní výměny, a poté došlo na překvapení,“ uvedl vedoucí souboru Kovářovan Milan Škoch. A Kovářováci přivezli opravdu dárek těžkého kalibru! „Ať vám zdobí vísku vaši a připomíná po sto let, že nejen člověk živ je kaší, ale nejdůležitější jsou přátelé a dobří braši,“ tak znělo věnování na pamětním kameni, který byl na důkaz přátelství mezi oběma soubory zasazen v Doudlebech do země.


„Chtěli jsme tímto podtrhnout naše dlouholeté přátelství,“ dodala k tomu Pavla Škochová.