Manželé Libuše a Vladimír Vondráškovi, původně z Prahy, zde společně s přáteli na své zemědělské usedlosti vytvořili prostor pro rozličné aktivity, určené zejména pro mladé lidi s postižením.


Řeč je například o hospodaření v daných podmínkách či využívání uměleckých disciplín jako terapie. K letnímu programu na dvoře statku patří každoročně mimo jiné také kamenosochání, jehož výsledky mohli zhlédnout také návštěvníci českobudějovické Galerie Na dvorku v podzimní expozici. Jako šťastný tah se ukázalo pozvání zkušené holandské terapeutky Gerdy Jíran-Janmaat, pod jejímž vedením se přítomní věnovali malbě či práce s kamenem. Pochopitelně, že taková činnost vyžaduje i nezbytné náklady.


Po dvou marných pokusech se žádostmi o grant, které stály organizátory hodně sil a hlavně času, tuto cestu vzdali. První rok holandští účastníci letního setkání přivezli jako dárek hostitelům pískovec, barevný mastek i alabastr. V dalších letech už to bylo s kvalitou pořizovaného materiálu horší, což samosebou ztěžovalo i práci při sochání.


„Holanďané také vozili s sebou nářadí, ale letos nepřijeli, a tak jsme vše pořizovali sami, včetně třiceti špalků na sochání. Tudíž se nám to vše dost prodražilo. A protože účastníci – lidé s postižením – i když bývají bohatí různými cnostmi, penězi neoplývají, obracíme se i touto cestou se žádostí o příspěvek na finančně movitější spoluobčany. Moc by nám to pomohlo i do budoucna,“ říkají manželé Vondráškovi, jejichž usedlost hostí v létě vždy kolem tří desítek lidí.


„Malování či opracovávání kamene přináší zúčastněným nejen uspokojení a radost z tvoření, ale působí i terapeuticky a umožňuje hlubší poznání sebe samého. Ti šťastní, upřímní, velkorysí a neduhy civilizace nezatížení lidé, kterým tuto možnost poskytujeme, nám svým způsobem pomáhají odhalit naše slabosti a my máme tak šanci popojít alespoň krůček ve vývoji a změnit alespoň něco málo k lepšímu,“ dodávají Vondráškovi, kteří mají v rámci svých letních workshopů spoustu plánů k vylepšení společného soužití a přáli by si, aby se více zapojili i lidé z okolí.


Dveře jejich společenství zůstávají otevřené pro každého. A pomoci může také každý – třeba i dobrým nápadem…