Ta dosavadní, Marta Caisová, rezignovala hned první školní den, tedy 4. září.

Kaplická střední škola totiž čelí dlouhodobému úbytku žáků, většina z nich volí tuto školu až jako druhou variantu. V současnosti, kdy žáků není všeobecně mnoho, se studenti do příhraničního města nehrnou a volí raději větší centra.

Navzdory úsilí vedení školy se tento trend nedaří zastavit a střední škole v Kaplici hrozí zánik. Nyní je v gymnaziální oktávě 14 žáků, ve druhém a třetím ročníku obchodní akademie 26 žáků. Dohromady v celé škole včetně odborného učiliště studuje 190 žáků v jedenácti třídách.

S hrozícím zánikem se však pedagogové, studenti, vedení města Kaplice, ale ani pracovníci kraje, který je zřizovatelem školy, nemíní smířit. Pro město by ztráta středního školství byla katastrofou.

Podle starosty Kaplice Pavla Talíře je střední škola základem budoucího rozvoje města, neboť žáci si k němu během studií vytváří vztah a po studiu na vysoké škole a jinde je předpoklad, že se zase vrátí. „Záleží nám na tom, aby škola ve městě zůstala a snažíme se ji v rámci svých možností podporovat. Ale někde je problém. Střední škola na venkově to má vždy těžší, ale o to víc se musí snažit, aby byla pro žáky atraktivní. Všichni jsme se shodli, že sloučení gymnázia s učilištěm před lety bylo špatným krokem. Hledejme z toho cestu ven,“ říká starosta. Dodává, že dnes mezi střední školy patří i učiliště, ale gymnázium a střední odborné školy s maturitou jsou základem pro vysokoškolské studium, a to musí být z jejich postavení jasně patrné. „Vždyť máme ve městě dvě základní školy a jsme střediskem středního školství nejen pro Kaplici, ale pro celou oblast až po Lipensko. A úroveň vzdělání v kaplických středních školách je dobrá. Tak proč jdou ti žáci jinam? To je otázka, na kterou musíme najít odpověď,“ podotkl Pavel Talíř.

Studium na škole pokračuje a běží výběrové řízení na nového ředitele. „Jihočeský kraj je zřizovatel školy a rada kraje na svém zasedání 19. září schválila vyhlášení konkurzního řízení na nového ředitele školy,“ potvrdila Hana Šímová, vedoucí krajského odboru školství, mládeže a tělovýchovy. „Nový ředitel by měl nastoupit 1. ledna 2018. Konkurz nijak neprodlužujeme, odpovídá legislativním předpisům, snažíme se situaci co nejrychleji řešit.“

Do té doby Gymnázium a Střední odbornou školu ekonomickou v Kaplici vede statutární zástupce magistr Václav Ondok.